Erdészeti Igazgatóságaink az időszaknak megfelelő mennyiségű tűzifakészlettel rendelkeznek és társaságunk elsődleges célja a lakossági igények folyamatos, zökkenőmentes kielégítése.

A koronavírus-járvány megelőzése érdekében társaságunk, a Vértesi Erdő Zrt. határozatlan ideig beszüntette pénztárai készpénzforgalmát.

Erdészeti Igazgatóságaink az időszaknak megfelelő mennyiségű tűzifakészlettel rendelkeznek és társaságunk elsődleges célja a lakossági igények folyamatos, zökkenőmentes kielégítése. A készpénzforgalom ugyanakkor jelentős járványügyi kockázatot jelent, melynek csökkentése érdekében a megvásárolni kívánt szállítmányok ellenértéke a korlátozás időszakában kizárólag előrefizetéssel, a Vértesi Erdő Zrt.

MKB Banknál vezetett 10300002-10640384-49020016 számú

bankszámlájára történő utalással egyenlíthető ki. Az ellenérték megfizetését követően a megadott elérhetőségeken keresztül egyeztetünk a szállítás időpontjáról, majd a kiszállítást követően megküldjük a számlát.

A folyamat egyes lépései részletezve:

1. Vásárlási igény bejelentése

Érdeklődő az Erdészeti Igazgatóságok központi email címére küldheti el vásárlási szándékát, igénybejelentés formájában.

Az igénybejelentésnek tartalmazni kell a megvásárolni kívánt termék megnevezését, melyet honlapunkon, a lakossági tűzifa árjegyzék menüpont alatt (https://verteserdo.hu/lakossagi-tuzifa-arjegyzek/) megtalálnak, az igényelt mennyiséget és a kiszállítási, kiszolgáltatási cím pontos meghatározását, valamint az igénybejelentő elektronikus, illetve telefonos elérhetőségét.

2. Ajánlattétel

Amennyiben a megkereséssel érintett termék az Erdészeti Igazgatóságnál rendelkezésre áll és az igénybejelentő részére a szokásos módon kiszolgáltatható, úgy az igazgatóság az ajánlat véglegesített adatait megküldi az igénybejelentő részére, melyben már a fizetendő bruttó vételár is szerepel. Minden megküldött ajánlat egyedi azonosítószámot kap (iktatószám), melyet a zökkenőmentes beazonosítás érdekében az utalás közlemény rovatában kérünk rögzíteni. A Vértesi Erdő Zrt. ajánlata a megküldést követő 15. napig érvényes.

3. Ellenérték megfizetése

Az igénybejelentőnek ezt követően a banki utalással 15 napon belül lehetősége van az ellenérték hiánytalan megfizetésére, mellyel Felek között az igénybejelentés és az ajánlattétel feltételei szerinti adásvételi jogviszony létre jön. Vevő az ellenérték megfizetésével elfogadja jelen tájékoztatóban leírt feltételeket. Amennyiben az utalást indító nem azonos a Vevővel az átutalás közleményében kérjük az ajánlattétel szerinti Vevő nevét megjelölni, illetve az ajánlat egyedi azonosítóját feltüntetni. A vételár beérkezésének napjával a Vértesi Erdő Zrt. (továbbiakban: Eladó) visszaigazolja elektronikus úton Vevő részére az összeg beérkezésének tényét, melyet párhuzamosan megküld az igénybejelentésben megjelölt Erdészeti Igazgatóság számára is.

4. Kiszállítás megvalósítása

Az összeg beérkezését követően az érintett Erdészeti Igazgatóság megkeresi Vevőt a szállítás részleteinek pontosítása érdekében, és egyeztetett időben, de legkésőbb 30 napon belül a megjelölt helyen kiszolgáltatja a Vevő által kifizetett szállítmányt. A szállítással egy időben átadja Vevő részére a szállítási dokumentációt, illetve Vevő kifejezett kérésére postai úton megküldi részére a számla 1. számú példányát. Amennyiben Vevő nem kéri a papír alapú számla postai úton történő megküldését, úgy azt a kiszolgáltatást követően Eladó elektronikus úton továbbítja Vevő ajánlattételben rögzített e-mail címére.

Erdészeti Igazgatóságok központi elérhetőségei:
Gerecsei Erdészeti Igazgatóság
Cím: 2800 Tatabánya, Dózsakert u. 63.
Tel: +36 34 310-838
E-mail: gerecsei.eig@verteserdo.hu

Dél-Vértesi Erdészeti Igazgatóság
Cím: 8083 Csákvár, Tompa Mihály u. 3.
Tel: +36 22 354-001
E-mail: delvertesi.eig@verteserdo.hu

Észak-Vértesi Erdészeti Igazgatóság
Cím: 8066 Pusztavám, Ipartelep 09/44 hrsz.
Tel: +36 22 417-114
Email: eszakvertesi.eig@verteserdo.hu

Síkvidéki Erdészeti Igazgatóság
Cím: 2870 Kisbér, Angolkert 1/A.
Tel: +36 34 353-703
Email: sikvideki.eig@verteserdo.hu