A Vérteserdő Zrt. és jogelődjei múltját érintően több mint 1 éves gyűjtő és dokumentációs munka zárult le, melynek eredménye 12 darab tablón tekinthető meg.  A fotók – mint kordokumentációk is – tematikusan jelenítik meg a társaság közel hét évtizedének mindennapjait. A kiállítás állandó, munkaidőben vagy előzetes egyeztetéssel megtekinthető a Vérteserdő tatabányai központjának felső emeleti termében.

„A Vértesi Állami Erdőgazdaság története képekben 1954-től napjainkig” című kiállítás ünnepélyes megnyitójára az erdőgazdaság valamennyi nyugdíjas kollégája is meghívást kapott. Így azok jelenlétében kerülhettek a tablók átadásra, akiknek életműve, mindennapjaik munkája megörökítésre került a fotókon. „Komárom-Esztergom vármegye egyik legrégebben működő vállalata a Vérteserdő Zrt., melynek jogelődjét 1954-ben alapították. Elődeink, és természetesen a mi munkánk is hosszú távon meghatározza az illetékességi területünk természeti környezetét. A természetben történt erdészeti beavatkozások emberöltőkre szólnak. Meggyőződésem, hogy mindenkit a saját korában kell megítélni, az akkori gazdasági körülmények és politikai viszonyok közt” emelte ki megnyitó beszédében Györök Lajos vezérigazgató-helyettes, majd hozzátette: „Tudjuk, hogy társaságunk termelését hosszú ideig a környéken folyó bányászati tevékenységek határozták meg. Ma már kijelenthetjük, hogy az alapítás óta folyamatosan és egyre gyorsulóan változnak a klimatikus viszonyok, melyeket minden nap láthatunk a saját szemünkkel is. Ehhez alkalmazkodni kell, időnként változtatni a célokon, a vállalati struktúrán, a technológián. Ezek a folyamatok, szakmánk fejlődése jól láthatóak ezeken a kiállított képeken. Elődeink tették, amit tenni kellett, ahogy lehetett és ahogy tudták, de az biztos, hogy minden körülmények közt jó szándékkal, a legjobb tudásuk szerint. Végül köszönetet mondott mindazoknak, akik ennek a kiállításnak a létrehozásában bármilyen módon részt vettek, képeket küldtek, adtak vagy felhívták a figyelmet arra, hogy hol lehet még ilyen forrásokhoz hozzájutni.  Külön is kiemelte és megköszönte Tarjáni Antal kolléga alázatos és odaadó munkáját, aki nélkül nem jöhetett volna létre ez a kiállítás. A rendezvényre ellátogatott Császárról a nemrégiben 98. életévét betöltött Balogh Ferenc erdész kolléga is, akit ez alkalomból köszöntött fel Vezérigazgató-helyettes úr. Jó egészségben és erőben maradjon köztünk még sokáig! A megnyitón a Vérteserdő Zrt. kürt együttese is közreműködött. Bemutatásra került a társaság kürt szignálja is, melyet Román Géza, az együttes karnagya írt.

Tarjáni Antal köszöntőjével felidézte azt a szép, de hosszú munkafolyamatot, mely e kiállítás létrejöttéhez vezetett: „Egy, a pandémia előtti vállalati nyugdíjas találkozón »műsoron kívül« elkezdtem vetíteni az eddig elkészült 4-500 darabos anyagból egy véletlenszerű válogatást, melyet Macsek Lajos vezérigazgató úr »Ezt közkincsé kell tenni« kijelentéssel nyugtázott és gratulált. Ezt örömmel fogadtam, s 2022 nyarán egyeztettünk, hogy szeretne a cég központjában egy állandó kiállítást rendezni belőle, összekapcsolva a gazdaság »Vértes« elnevezésének közelgő kerek – 70 éves – évfordulójával.  Elkezdve a többszöri laborköltözés által – az amúgy sem rendszerezett – összezilált negatívjaim összeszedését, a vártnál is nagyobb anyag lapult a dugig tömött iratköltöztető dobozban, melyet tetézett, hogy a felhívás eredményeként a régi »vértesi kollégák« fiókjaiból is elkezdtek beszivárogni a rejtett emlékfotók. A határidő szent, így hetekig egész napokat a laborban töltve szkenneltem, majd levezetésként a késői vacsora után minimum éjfélig rendszereztem és feldolgoztam az egyre dagadó digitális állományt. Végül az első hat hónap alatt sikerült mintegy 2400-2500 fekete-fehér és színes negatív, dia és papírkép, nyomdai felhasználásra és archiválásra alkalmas méretű beszkennelése. Már a kezdetekkor egyértelművé vált, hogy a kiállító tér mérete 12 táblán, mintegy 300 nyomtatott felvétel bemutatását teszi lehetővé, így a durva válogatás után közel 500 fotó teljes kidolgozását, hely- és időbeni datálását, lehetőség szerint a felvételeken szereplő személyek megnevezésével együtt kellett elvégezni. Ebben hatalmas segítségemre volt a korábban említett »Vértesi Híradó« periodika, melynek összes példányát megőriztem, így most használhattam. A 12 tábla tematikájának megfelelően csoportosított, de nyomtatott kiállításra már nem jutó képek digitális állománya szintén megtekinthető. Ezúton is köszönöm a Vérteserdő Zrt. Vezetőségének, a közreműködő kollégáknak, hogy mindez létrejöhetett.”

A meghívott nyugdíjas kollégák részéről Schweighardt Ottó, a Vérteserdő Zrt. korábbi belső ellenőre, az Országos Erdészeti Egyesület Oktatási Szakosztályának tagja így emlékezett meg az eseményről: Nagyszerű kezdeményezés valósult meg a Vérteserdő Zrt. központjában 2023 november 17-én megtartott fotókiállítással. Tarjáni Antal fotóművész erdőmérnök kollégánk munkája nyomán mintegy 3000 rendelkezésére bocsátott és általa is készített korabeli fotóból kiválasztott 300 felvételen volt megtekinthető az erdőgazdaság 1954-2023 közti korszakának bemutatása. Mintegy hatvanan lehettünk központi, erdészeti, vadgazdálkodással és faiparral építő- és járműiparral foglalkozó dolgozók, akik akár a cég egykori vezetőiként, vagy munkatársaiként vettek részt abban a nagy munkában, ami a Vértesi Állami Erdőgazdaságról szól. Milyen munkákat ábrázoltak a fotók? Minden tevékenység látható volt, erdőművelés, mellékhasználat, fahasználat, vadgazdálkodás, faipar, építőipar, sőt brigádkirándulásokról és egyéb rendezvényekről kiállított felvételek is láthatók voltak. A megjelent vendégek örömmel tudták üdvözölni egymást, nagyon jó volt egymással újra kezet fogni, nevetve felidézni a régi emlékeket, és ha nem is hosszan, de egy keveset beszélgetni! A Vértesben mindig is működött egy nagyon összetartó kollektíva, akik aktív korukban, ha esetleg valamiben nem is értettek egyet, de tudtak összefogni és országosan is kiemelkedő dolgokat elérni! És öröm volt konstatálni, hogy ez a nagyon fontos közösségi magatartás ma is él!  A kiállítás során sok olyan fotó volt látható, ami olyan tevékenységeket – fűrészipar, bánya rekultivációs munkák, útépítések, vízmosáskötő gátak építése, saját fakitermelő eszközpark működtetése stb. ábrázol, amik ma már nem működnek a jogutód állami erdőgazdálkodónál, de bátran mondhatjuk, hogy a jelenlegi kollektíva hozzáállása is mindenképpen olyan, ami az új feladatok és kihívások elérésére őket maximálisan képessé teszik, és ehhez, ennek eléréséhez mi régiek, a mára egy kicsit idősebb nyugdíjas generáció tagjai sok sikert kívánunk!  Köszönjük a kiállításért dolgozók állhatatos és színvonalas munkáját és vendéglátóinknak a szíves vendéglátást!”

A megnyitóról készült videós összeállítás itt tekinthető meg:

A kiállított képválogatásba – Tarjáni Antal, a Vérteserdő Zrt. korábbi osztályvezetőjének munkásságán felül – bekerültek a kollégák által saját gyűjteményükből, munkahelyi közösségük életéből beküldött fotók is. A tablók mindegyikén található egy QR-kód, mely okostelefonnal leolvasható. Minden tablón átlagosan 25 db kép kapott helyet, így kiállítva mintegy 300 fotó látható jelenleg. A QR-kód segítségével több száz további kép tekinthető meg témakörönként.

Az adatbázist a társaság folyamatosan bővíteni kívánja. Ha valaki talál a Vérteserdő Zrt. működési területéhez köthető régi képeket, filmeket, kérjük küldjék el digitalizálásra elektronikus úton a boglari.zoltan@verteserdo.hu és másolatban a tarjani.a@gmail.com e-mail címekre. Arra is lehetőség van, hogy személyesen – akár tárgyakat, egyéb dokumentumokat is – a Vérteserdő Zrt. bármely telephelyén leadhatják. A fotók, filmek a digitalizációt követően minden esetben visszajuttatásra kerülnek a tulajdonosnak vagy kérésre a társaság megőrzi és archiválja.

Hírszerkesztő: Boglári Zoltán

Fotó: Király Zoltán, Mohai Elek, Hartdégen Ákos

Videó: Mohai Elek