Szent Hubertusz püspök erdész-vadász szakmáink védőszentjének emléknapján 2022. november 3-án, Budán, a Szent Gellért téren álló Pálos atyák Sziklatemplomában, délután 17-órakor került sor szentmise bemutatására az Országos Erdészeti Egyesület szándékára.

Az idei szentmisénk szándéka a következő volt: A templom alapítóiért, építőiért, jótevőiért, erdész szakunk elhunyt, és élő tagjaiért.

Az oltár mögött került sor az OEE zászlajának, valamint a Vértesi HCS által őrzött MEVME zászló másolatának elhelyezésére. A szentmise elején Pál Csaba házfőnök atya köszöntötte a híveket, az OEE vezetőségének megjelent képviselőit, valamint tagjait, akik közt idén is több helyi csoportból érkeztek tagtársak. Mint mindig most is külön megemlékezett a templom alapítói, jótevői közt Pfeiffer Gyula erdőmérnök kollégánkról, aki életét vesztette a második világháborúban fővárosunkat ért bombatámadásokban.

A szentmise olvasmányok közt a Szentlecke szövege Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből vett sorok voltak.

„Isten előtt nem a származás számít, hanem a Krisztusban való élet. Testvéreim! Mi vagyunk Isten választott népe, akik lélekben szolgálunk Istennek, mi, akik Jézus Krisztusban dicsekszünk.Mi nem a testi származásban bizakodunk, bár én származásommal is dicsekedhetnék. Ha valaki más úgy gondolja, hogy üdvössége biztonságban van, mert Izrael népéhez tartozik, én még inkább vélekedhetnék így magamról. Izrael népéből, Benjámin törzséből származom. Nyolc nappal születésem után körülmetéltek. Zsidó vagyok a zsidók közül. Törvénytartó farizeus voltam. Isten egyházát szenvedélyesen üldöztem. Mózes törvénye szerint feddhetetlenül törekedtem az életszentségre. Ám amit egykor előnyömnek tekintettem, azt most Krisztusért értéktelennek tartom. Sőt Uramnak, Jézus Krisztusnak fölséges ismeretéhez mérten mindent szemétnek tartok. Ez az Isten igéje. Fil. 3,3-8a”

A válaszos Zsoltár éneklése következett, majd az evangéliumi szakasz Szent Lukács könyvéből vett jelenetről szólt.

”A mennyország örül minden megtérő bűnösnek. Abban az időben vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták: „Ez szóba áll a bűnösökkel és együtt étkezik velük.” Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: „Ha közületek valakinek száz juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet, s nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem találja? Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: »Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett juhomat.« Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége megtérésre.Ha pedig egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem gyújt-e világot, nem sepri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, összehívja barátnőit meg a szomszédasszonyokat, és azt mondja: »Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett drachmámat.« Mondom nektek, az Isten angyalai is éppen így örülnek majd egy megtérő bűnösnek.” Ezek az evangélium igéi. (Lk 15,1-10ˮ)

Csaba atya homíliájában a szentírási szakaszok magyarázatába belefoglalta az Istennel való találkozások, az istenkeresések személyes életünkben betöltött óriási szerepét, jelentőségét! Ezekből a találkozásokból lesznek a megtérések. Egy szerzetesnek is igen fontosak pl. azok a pillanatok, amikor élő hitre talál akár erdészekkel, vadászokkal való találkozásai során, akik a teremtett világban munkájuk végzése során talán jobban át is élik a Teremtő közelségét. Szent Hubertus megtérése is egy ilyen csodálatos találkozást fejez ki számunkra, amiből megtérése fakadt.

A szentmisén az oltárszolgálatban és a lektori szolgálatban a Bp. ÁESZ, és a Vértesi Helyi Csoportok tagjai segédkeztek.

Forrás: Országos Erdészeti Egyesület

Szerző: Schweighardt Ottó

Fotó: Király Zoltán