A Vértesi Erdő Zrt. és Komárom városa újabb 7000 elültetett fával és cserjével gazdagította Komárom-Esztergom megyét.
Társaságunk ezúttal Komárom Város Önkormányzatával együttműködve végzett erődtelepítést, melynek eredményeként közel másfél hektárral bővült Magyarország erdővel borított területe.

Az erdőrészlet kialakításánál a termőhelyi viszonyokat, az azokat alapjaiban meghatározó geomorfológiai adottságokat, a termőhely-típus változatot, illetve a védett növényfajok térbeli elhelyezkedését vettük alapul. A célállomány-választásnál a termőhelyi potenciálok mellett a kezelhetőség, gazdálkodói (tulajdonosi) elképzelések, állománynevelési technológiák, tájesztétikai irányelvek és a később esedékes használati módok ésszerű és gazdaságos kivitelezésének módját tartottuk szem előtt.
A szóban forgó helyen egy összefüggő erdőrészlet került kialakításra, ahol fő fafajként akác, a cserjesávban pedig kökény, veresgyűrű som és húsos som lett ültetve. A kialakított állomány, azon felül, hogy fontos szerepet játszik a kitűzött klímacélok elérésében, talaj- és településvédelmi funkciót is ellát és nem utolsósorban kiváló méhlegelő.
A néhány éve végzett közvélemény kutatás is alátámasztja, hogy a magyar lakosság fontosnak tartja, hogy növekedjen a magyar erdőterület. Jelenleg az erdőgazdálkodás az egyetlen hazai ágazat, amely szénelnyelő. A magyar erdők évente 4-5 millió tonna CO2 egyenértéknek megfelelő üvegházhatású gázt kötnek meg, ami jelenleg az országos kibocsátás 7-8%-át ellensúlyozza. Az éghajlatváltozás kihívásaira az erdőgazdálkodás hatékony válaszokat adhat. Ez annak is köszönhető, hogy az elmúlt években az erdőgazdálkodásban a klímacélok teljesítése kiemelt feladattá vált.

Az Agrárminisztérium több fásítást ösztönző programot is indított. A Vidékfejlesztési Program módosításában az erdőtelepítési támogatásokat 80-130 százalékkal növelték meg, ezekre a forrásokra már az önkormányzatok is pályázhatnak. Az Erdősítési Program célja az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése, legfontosabb természeti erőforrásaink, vizeink, a talajok és a biológiai sokféleség állapotának megőrzése, javítása, az erdők megfelelő ökológiai teljesítőképességének fenntartása, fejlesztése, és erdőterületeink növelése.
A Vértesi Erdő Zrt. partneri együttműködést kínál az erdőtelepítési pályázattal élni kívánó önkormányzatoknak, gazdálkodóknak és földtulajdonosoknak. Legyen részese az Ön települése is ennek az országos kezdeményezésnek, használják ki a program adta lehetőségeket! A Vértesi Erdő Zrt. elkötelezett partnerként támogatja az Önkormányzatok erdősítési törekvéseit, azokban aktív szerepet vállalva járul hozzá a sikeres megvalósításhoz.

További felvilágosítás kérhető az erdotelepites@verteserdo.hu e-mail címen.