A Vérteserdő Zrt. nyílt értékesítési felhívása Tatabánya belterület 8826/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésre.

A Vérteserdő Zrt. nyílt értékesítési felhívás keretében eladásra kínálja az alábbi, frekventált helyen fekvő ingatlanát:

Az ingatlan fontosabb adatai:
Helyrajzi száma: Tatabánya belterület 8826/1 hrsz
Címe: 2800 Tatabánya, Erdész u/D
Tulajdonosa: Vérteserdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Tulajdoni hányada: 1/1
Térmértéke: 23 232 m2
Művelési ág/kivett megnevezése: kivett udvar
Felépítmények: 5 db üzemépület és 2 db melléképület

Az ingatlan leírása:
A 2 hektár 3232 m2 területű belterületi ingatlan Tatabánya frekventált részén, Dózsakert és Újváros városrészek között, szűkebb léptékben az Erdész utca és a Vasútállomás között fekszik. Az ingatlan korábban a Társaság Műszaki Erdészetének telephelyeként funkcionált, ahol mély- és magasépítéssel, gépesítéssel foglalkozó részlegeket tömörítő egység működött.

Az épületek mára vállalkozási helyszínekké alakultak, amelyeket a Vérteserdő Zrt. jelenleg bérbeadás útján hasznosít az alábbiak szerint:
– könnyűszerkezetes faház irodák, szolgáltatások funkcióval,
– garázsok gépjármű tárolás funkcióval,
– üzemanyag töltő állomás üzemanyag kút funkcióval,
– szerelőcsarnokok gépjavító, épületgépészeti műhelyek funkcióval,
– műhelyek gépjavító, raktározó helyiségek funkcióval,
– tárolószínek tárolók funkcióval,
– burkolt és burkolatlan szabad területek közlekedés, parkolás, anyagtárolás funkcióval.

A jellemzően az 1970-es, 1980-as években létesült épületek, burkolatok, vezetékhálózatok általában felújításra, korszerűsítésre szorulnak.

Perspektíva:
A Modern Városok Program keretében a szomszédos ingatlanra (Tatabánya 8826/2 hrsz.) tervezik megépíteni a gyalogos vasúti felüljáró új szakaszát, amely Újvárost és a Vasútállomást Dózsakert városrésszel hivatott összekötni, így további lehetőségeket nyit meg az ingatlan hasznosítása tekintetében.

Az ingatlan kikiáltási és minimum eladási ára:
390 000 000 Ft, azaz háromszázkilencvenmillió forint

Vételi ajánlatok benyújtásának módja:
A vételi ajánlatokat zárt borítékban személyesen a Vérteserdő Zrt. 2800 Tatabánya, Dózsakert utca 63. szám alatt található székhelyén, munkanapokon 8 és 15 óra között a Titkárságra lehet benyújtani, ahol átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. Az ajánlatokat lehetőség van postai úton is benyújtani a Társaság székhelyére címzett tértivevényes levél formájában.

A vételi ajánlatok beérkezésének határideje: 2022.04.07.

A vételi ajánlatok érvényességének további feltétele jogi személy esetén a cégszerű aláírás megléte.
Magánszemély ajánlattevő esetén név, születési név, születési hely, születési idő, anyja neve, személyi azonosító jel, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, a lakcímkártyán szereplő szám feltüntetése és aláírás megléte.
A vételi ajánlatot adó az ajánlat beadásakor 5% bánatpénzt köteles megfizetni, továbbá teljes bizonyító erejű, illetve közokiratba foglalt nyilatkozatban vállalni, hogy ajánlatának elfogadása esetén az adásvételi szerződést 8 napon belül aláírja.

Vételi ajánlatok elbírálása:
A beérkezett ajánlattételek bontását követően a Társaság jegyzőkönyvet készít, melyben kizárja a további eljárásból az érvénytelen ajánlatokat, valamint rangsort állít fel az érvényes ajánlatok között a megajánlott ár alapján.
Az érvényes ajánlatot tevők közül a Vérteserdő Zrt. a legmagasabb ajánlat benyújtójával kezdi meg a tárgyalásokat.
Amennyiben a legmagasabb értékű ajánlat benyújtójával nem születik megállapodás, úgy a rangsorban következő ajánlattevővel folytatja a tárgyalásokat. Ha a rangsorban utolsó helyezettel sem sikerül megállapodásra jutni, úgy a felhívást sikertelennek kell nyilvánítani
A nyílt ajánlattételi felhívás végeredményéről a Vérteserdő Zrt. minden ajánlattevőt írásban értesít.

További információ:
Az ajánlattételi határidő lejárata előtt az érdeklődők az ingatlan megtekintésével, illetve a felvetődő kérdésekkel kapcsolatban Riesing István műszaki osztályvezetőhöz fordulhatnak munkaidőben; telefonon a 06-30-8211-746 telefonszámon, vagy előzetes egyeztetést követően személyesen a Vérteserdő Zrt. székhelyén.

A nyílt értékesítési felhívás ITT LETÖLTHETŐ (PDF)