A Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztályának az Agrárminisztérium szervezetébe történő beolvadása miatt módosultak egyes vonatkozó kormány- és miniszteri rendeletek, így az AM Erdészeti Főosztálya elkészítette és közzé tette a módosított rendeletekkel egybeszerkesztett erdőtörvény aktualizálását.