A Vérteserdő Zrt., a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, a területileg illetékes rendőrkapitányságok és a közlekedési hatóság közös akciósorozatot indítottak a Társaság által vagyonkezelt erdőkben tapasztalható illegális tevékenységek – motorkerékpározás, hulladéklerakás – ellenében. A mai járőrözés résztvevői az Agostyáni Arborétum parkolójában egy közös sajtótájékoztatót tartottak az eligazítást követően.

A Vérteserdő Zrt. mintegy 46.200 ha állami erdőterületet kezel. Limp Tibor, a Vérteserdő Zrt. Gerecsei Erdészeti Igazgatóságának vezetője kiemelte, hogy ennek a természeti kincsnek a megőrzése és az erdővagyonnal történő gazdálkodás mellett a rekreáció, a sportolás lehetőségének a fenntartása is az erdőgazdálkodó felelőssége. Az illegális hulladéklerakás felszámolása évről-évre nagy anyagi terhet ró a Társaságra és a természetet károsító hatásai is jelentősek.

Az erdészetvezető hozzátette, hogy az akció legfőbb célja az erdő látogatásának írott és íratlan szabályainak betartatása, azon erdőlátogatók kontrollálása, akik nem jogkövető módon hajtanak be autóval, quaddal vagy motorkerékpárral. Mindez a sportolási, oktatási, vagy egyéb szabadidős tevékenységet folytatók érdekeit és biztonságát, továbbá a vadállomány nyugalmát is szolgálja. Kifejezte reményét, hogy a szervek közös jelenléte, a rendszeres fellépés segíti megelőzni – nemcsak az erdőterületen történő szándékos, engedély nélküli közlekedést – hanem a jóhiszeműen, tudatlanságból elkövetett szabálysértéseket is. Például, amikor valaki a nyitott sorompónál az erdei útra hajt be.

Dr. Madari Csaba, a Tatabányai Rendőrkapitányság vezetője elmondta, az erdőgazdasággal és az erdészeti hatósággal már évtizedekre visszatekint az együttműködés számos formája. A jövőben is fontosnak tartja a rendészeti téren történő folyamatos konzultációt, a közös fellépéseket. Az akciósorozat részeként kiemelten ellenőrzik a turistautakat, a földutakat, az erdőterületre bejutási pontokat. A szankcionálás módja széleskörű. Egészen a bűncselekmény, a szabálysértés ténye is fennállhat vagy közigazgatási bírsággal is sújthatóak lesznek a tetten ért elkövetők.

A Gerecsei Tájvédelmi Körzet nagy részén és az ehhez kapcsolódó NATURA 2000 területeken folyik az akció. A közös járőrözés által érintett terület 90 %-a természetvédelmi oltalom alatt áll. A védett értékeket nagyon sok minden rombolhatja. Igyekezni kell mindazokat megakadályozni, amit lehet. Hangsúlyozta Halász Antal, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának általános igazgatóhelyettese, az DINPI őrszolgálatának vezetője. A károsító tényezők például a klímaváltozás, az aszály, az invazív fajok térnyerése és az emberi tevékenység is. Ez utóbbi az, amire leginkább hatással lehet lenni. Felhívta a figyelmet, hogy a védett természeti területre csak írásos engedéllyel lehet behajtani. Minimum két engedély szükséges. Az egyik a természetvédelmi hatóság, a másik a terület kezelőjének a hozzájárulása. Az engedély kontrollt jelent. Aki ennek birtokában van, – gazdálkodó, erdőlátogató stb. – az a lehető legkevésbé zavarja meg az élőlények nyugalmát, kárt nem okoz a jelenlétével vagy a munka kifejezetten természetvédelmi célokat szolgál. Aki szórakozásból, engedély nélkül lép be, – eleve nem ismerve a speciális szabályokat – akaratlanul is kárt okoz. Például rossz nyomvonalat választva ritka, védett fajok nyugalmát zavarja, vagy pusztít el, mint a sziklás lejtőkön tenyésző, endemikus magyarföldi husáng, vagy a védett gyepekben most virágzó árvalányhaj.

A közös szolgálatot mintegy 15-20 fő látja el az elkövetkező időszakban. A Vérteserdő Zrt. Gerecsei Erdészeti Igazgatóságának kerületvezető erdész és hivatásos vadász munkatársai, a közlekedési hatóság illetékes kollégái, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának őrszolgálata, illetve a Tatabányai, a Tatai és az Oroszlányi Rendőrkapitányság járőrei. A rendőrség részéről kutyás járőr és drónos szakember is segíti az összehangolt, komplex munkát.

Fotó: Boglári Zoltán