A szakmai és szakmaközi tudásátadás fontosságáról, az új gazdálkodási modellek kialakításának szükségességéről, valamint a kutatás és a gyakorlati gazdálkodás kapcsolatának szorosabbá tételéről beszélt Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért felelős államtitkára a Magyar Tudományos Akadémia „A jövő erdei és az erdők fenntartása a változó környezetben” című tudományos rendezvényén, kedden.

Az államtitkár kiemelte, a maihoz hasonló rendezvények létfontosságúak a jövő erdőgazdálkodása szempontjából. A tartamosság erdészeti fogalma az elmúlt évtizedekben folyamatosan „fenntarthatósággá” bővült, ezzel együtt egyre inkább szükség van a különböző szakterületek közötti tudásátadásra, eszmecserére és közös megoldáskeresésre. Zambó Péter beszélt arról is, hogy az erdészeti szakma komoly, nemzetközi szintű tudományos háttérrel rendelkezik, és az erdők jövőjének formálásakor széles együttműködési rendszerre, a szűkebb erdészeti szakmán túli tudományterületekre kell támaszkodni. A megoldáskeresés folyamatába aktívan be kell vonni az ökológia, a meteorológia, az informatika, a távérzékelés, a társadalom- és gazdaságtudományok szakembereit.

Fotó: Vérteserdő archív

Kiemelte, ennek az együttműködésnek az irányába indult el a Soproni Egyetem, amely az Erdészeti Tudományos Intézettel és a Tanulmányi Erdőgazdasággal megerősödve a fenntarthatóság környezeti, gazdasági és társadalmi szegmenseit egyaránt lefedi kutatási és oktatási kapacitásaiban. Támogatjuk az intézményt abban, hogy a fenntarthatósági kérdések hazai kutatásának és oktatásának a motorja legyen.

Az államtitkár megemlékezett azok nevéről, akik munkásságukkal hozzájárultak az ország erdősültségének növeléséhez. Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen kivételesen jó alapra építhetünk – mondta. Ez az alap pedig elődeink magas színvonalú munkája, amely hagyománytisztelő ágazatunkban biztos kiindulási pontot jelent.

Az Agrárminisztérium támogatja az erdőgazdaságok és a kutatóműhelyek közös kezdeményezéseit, az erdőgazdaságok oktatási és kutatási ráfordításait.
Záróbeszédében Zambó Péter államtitkár rámutatott, hogy a maihoz hasonló rendezvények, a más szakterületekkel közösen kidolgozott, és a gyakorlatba átültetett új gazdálkodási megoldások továbbra is lehetővé teszik számunkra, hogy az erdőket, mint gazdag életközösséget megőrizzük, és szolgáltatásait hosszú évszázadokon át élvezhessük.

AM Sajtóiroda