Az Országos Erdészeti Egyesület tagjai a 2022. évi Egyesületi Választások során, az egyesület Alapszabályában és a Választási Szabályzatban rögzített feltételek és szabályok szerint, az Országos Választási Bizottság ellenőrzése mellett, szeptember hónapban választották meg az országos választások során a Helyi Csoportok és Szakosztályok vezető tisztségviselőit és a Küldöttgyűlés küldötteit, illetve jelölti ajánlásokat tettek az országos vezető tisztségviselők, az OEE elnöke, a régióképviselők és az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak tisztére.

November 25-én a Budapesti Erdészeti Információs Központ konferenciatermében gyűltek össze, a hivatalosan összehívott Küldöttgyülés keretében, a frissen delegált küldöttek, hogy az Országos Választás 2022 menetrendje alapján az Egyesület elnökének közvetlen, személyes megválasztásával, és az Elnökség országos tisztségviselői posztjaira jelölt tagok kiválasztásával, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökének és annak tagjainak megválasztásával zárják le az idén zajlott egyesületi országos választási ciklust.

A Küldöttgyűlést és a megjelent küldötteket a leköszönő elnök, Kiss László köszöntötte, majd Orbán Tibor az Országos Választási Bizottság elnöke ismertette az eddigi Helyi Csoport, Szakosztály és Küldött választások hivatalos végeredményeit, illetve az egyesületi országos tisztségviselők megválasztásának pontos menetrendjét és szabályait. Az Országos Választási Bizottság tagjai szintén teljes képviseletben jelen voltak az eseményen.

Ezután a küldöttek megkezdték a tisztújító választást, melyet az Országos Választási Bizottság tagjai ellenőriztek, majd számolták össze a leadott szavazólapok adatai alapján az összesített végeredményt.

A szavazatszámlálás és azok ellenőrzése során Zambó Péter Bedő-díjas okl. erdőmérnök, a földügyekért és erdőgazdálkodásért felelős államtitkár (AM) – az OEE 2010-2019 közötti korábbi elnöke – adott tájékoztatást az elmúlt időszak szakmai eseményeiről, eredményeiről, az aktuális ágazati helyzetképről és az egyesületi vontkozásokról, jövőbeli tervekről.

Beszédét követően Orbán Tibor jelentette be a Küldöttgyűlés előtt az országos vezetőségválasztó tisztújító szavazás végeredményét.

Az Országos Erdészeti Egyesület elnöke, a küldöttek szavazatai alapján, a 2023/2026 közötti egyesületi ciklusra, ismét Kiss László, korábbi elnök lett.

A hivatalosan közzé tett országos tisztségviselői tiszújítási lista az alábbiakban olvasható, táblázatos formában.

Az Országos Erdészeti Egyesület megválasztott Elnöke és Elnöksége, és az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai a 2023/2026 közötti egyesületi ciklusban

Tisztség Megválasztott jelöltek
OEE elnök Kiss László
OEE technikus alelnök Andrésiné dr. Ambrus Ildikó
OEE általános alelnök Ripszám István
OEE magánerdős alelnök Csillag Vince
EL Szerkesztőbizottság elnöke Haraszti Gyula
Régióképviselő-Észak-Magyarország Dobre-Kecsmár Csaba
Régióképviselő-Észak-Alföld Gencsi Zoltán
Régióképviselő-Nyugat-Dunántúl Bakó Csaba
Régióképviselő-Dél-Dunántúl Iberpaker Gábor
Régióképviselő-Dél-Alföld Koczka Zoltán
Régióképviselő- Közép-Magyarország Szentpéteri Sándor
OEE Ellenőrző Bizottság elnöke Bak Julianna
OEE Ellenőrző Bizottság tagja Bálint Sándor
OEE Ellenőrző Bizottság tagja Juhász Beáta
OEE Ellenőrző Bizottság tagja Kolozsvári Ákos
OEE Ellenőrző Bizottság tagja Kovács Tamás

 

A tiszújító választások során bizalmat szerzett Kiss László, mint régi-új elnök köszönte meg a küldötteknek, a Küldöttgyűlés nyilvánossága előtt és az Egyesület teljes tagsága felé tolmácsolva az elnökké választását, ahogy ezt Bak Julianna az Ellenőrző Bizottság újra megválasztott elnöke is megtette.

Ezt követően Elmer Tamás főtitkár a 2023. évi tagdíj megállapításának napirendi pontját ismertette, majd a szavazás után, a november 25-i választások eredménye alapján szükséges Alapszabály változások megszavazása következett.

A küldöttek ezután egyesületi és szakmai kérdéseket tettek fel Kiss László elnök és Zambó Péter államtitkár számára.

Majd Ágíj László, az OEE Kárpátaljai Helyi Csoport elnöke emelkedett szólásra, hálásan megköszönve a magyar erdészek példátlanul szolidáris és hatékony, gyors, nagyfokú segítséget jelentő összefogását a kárpátaljai, elsősorban magyar erdészek számára nyújtott  karítatív anyagi és tárgyi támogatás érdekében, miközben az egyre súlyosbodó háború következményeiről is beszélt.

Végezetül Elmer Tamás főtitkár megköszönte a Küldöttek aktív részvételét a tisztújító országos választáson, illetve az Országos Választási Bizottság  pontos  és megbízható munkáját a teljes választási ciklus végigvitele során. Ezután a Küldöttgyűlést berekesztette.

Az Országos Erdészeti Egyesület teljes tagsága nevében ezúton kívánunk erőt, egészséget a sikeres és tartalmas egyesületi és ágazati érdekérvényesítő szakmai munkához Kiss László elnöknek és az újonnan megválasztott Elnökség tagjainak, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak, és a korábban megválasztott helyi csoport és szakosztály vezetőknek és a küldötteknek!

Egyúttal megköszönjük a 2019/2023 között – kényszerű elnökválasztással is egybekötött – ciklusban működő Elnökség leköszönő tagjainak – Nagy Frigyes Vince általános alelnöknek, Pintér Csaba magánerdős alelnöknek, Köveskuti Zoltán régióképviselőnek (Nyugat-Dunántúl régió), Macsek Lajos régióképviselőnek (Közép-Magyarország régió), Szabó Tibor József régióképviselőnek (Dél-Alföld régió)  eddigi áldozatos, kitartó egyesületi munkáját!

Forrás: Országos Erdészeti Egyesület

Fotó: Bárdi Bálint