Létünk alapja az élővilág sokszínűségének megőrzése – erre hívja fel a figyelmet a 31. magyar és az 51. világméretű (az első digitális, önszerveződő, közösségépítő) Föld napja! Tegyünk végre, kezdjük el még ma! Mit tehetsz te?

Sok már-már közhelyes dolgot felsorolhatnánk:

• Használj energiatakarékos eszközöket, izzókat!
• Egy kád vízben lubickolás helyett céltudatos zuhanyt vegyél!
• Gyűjts szelektíven!
• Hasznosítsd újra a már meglévő tárgyaidat, vagy javítsd meg őket!

Nyilvánvalóan ezek az alapok, mely úton már sokan elindultak, mind termelői, mind fogyasztói oldalról, és ez szuper! De van még hová fejlődnünk! Bizony, nekünk is, mint Erdőgazdaságnak, úgy kell gazdálkodnunk az erdő adta nyersanyagokkal, hogy közben fenntartjuk, és védjük az erdei életközösségeket, hiszen felelősséggel tartozunk a jövő erdőiért!

Napjainkban gyakran halljuk, hogy fenntartható, de mit is jelent a fenntarthatóság? A leggyakoribb meghatározás alapján azt jelenti, hogy a cselekvés, amit végzünk (jelen esetben az erdőgazdálkodás), sokáig folytatható úgy, hogy közben a szükséges nyersanyagforrás (esetünkben az erdő) nem merül ki, biztosítva ezzel, hogy a következő generációk is ugyanilyen mennyiségű (ha nem több) és minőségű forrással legyenek képesek gazdálkodni. Európában, – beleértve Magyarországot is – egy határozottan kedvező tendencia figyelhető meg, köszönhetően a természetközeli erdőgazdálkodás törekvéseinek, Magyarország erdőborítása is folyamatosan növekszik! Így, ne ijedjünk meg, ha fakitermeléssel találkozunk, ugyanis törvények írják elő, hogy amennyi fát az erdész kitermel, annyit köteles újraültetni, a felettes szervek előírásai szerint. A növekedés úgy érhető el, ha az éves növedéknek (azaz az évente növekedéssel keletkező fatömeg mennyiségének) csak egy részét termelik ki, természetes erdőfelújítási technológiával. A mezőgazdasági művelésbe vont területek egy részét, (amelyek gyengébb hozamokat produkálnak) folyamatosan új erdőkkel telepítik be, ezzel növelve az erdővel borított területeket.

A Vérteserdő Zrt. évente átlagosan 110 -130 ezer nettó m3 faanyagot termel ki a tartamos gazdálkodás szabályrendszerének, és a természetvédelmi korlátozások időbeli és térbeli megkötéseinek figyelembevételével. Az erdőfelújítási módszerekben lehetőség szerint a természetes felújítási módokon van a hangsúly (szálalóvágás, fokozatos felújítóvágások).

Az erdész szakma legfontosabb alapelve a fenntarthatóság, mely napjainkra nem főként a gazdasági fenntarthatóságot jelenti. Az erdőgazdálkodás elengedhetetlen céljává vált az erdő védelmi, ökológiai és turisztikai funkcióinak fenntarthatósága, az adott erdőterületről kitermelhető faanyag állandóságával párhuzamosan. Az Állami Erdőgazdaságok feladataikat tíz évre szóló, az erdészeti és természetvédelmi hatóság közreműködésével készített erdőtervek alapján végzik. Ezek előírják az erdők természetességének növelését is, ami történhet az erdőszerkezet átalakításával (pl. vegyes korú, fafajú erdők létrehozása), és az idegenhonos fafajokból álló erdők, őshonos fajokkal való felújításával (pl. lucfenyvesek, erdei- és feketefenyvesek, akácos zárványerdők helyén tölgyesek és nyarasok). A folyamatos erdőborítás érdekében egyre nagyobb területen alkalmazott rendszer az örökerdő-gazdálkodás. Ez által egy változatos korú, több fafajból álló, természetes erdő alakul ki.
Ha teheted, ültess fát, segíts te is növelni az erdőket, hogy mindnyájan tisztább levegőhöz jussunk!