Örök értékünk az erdő!

telefon: +36 34 316 733 fax: +36 34 316 226

e-mail: titkarsag@verteserdo.hu

Észak-Vértesi Erdészeti Igazgatóság

Észak-Vértesi Erdészeti Igazgatóság

Általános bemutatkozás

Az Észak-Vértesi Erdészeti Igazgatóság 10 506 hektáron, Fejér és Komárom-Esztergom megyében, tíz községhatáron belük gazdálkodik.
Erdőterületeink a Császári dombvidéktől az Észak- Vértesi hegyvidékig terjednek, domborzati viszonyokat tekintve 171 – 479 méter közötti tengerszint feletti magasság jellemzi. Legmagasabb pont a Csóka – hegy 479 méterrel.
Klímáját tekintve a terület hazánk egyik legszegényebb csapadék -ellátottságú részei közé tartozik. Éves csapadék mennyiség 600 mm, de mind gyakrabban fordulnak elő aszályos évek. Az erdőterület nagy része (98,2 %) többlet vízhatástól független vízgazdálkodású, a főbb talajtípusok közül a barna erdőtalajok a meghatározóak.
A faállományok közül kiemelkednek a cseresek (51 %), amik meghatározzák gazdálkodásunkat erdőműveléstől a fahasználatig. Erdeink jelentős része természetvédelmi területen helyezkedik el, ebből is kiemelkedő a 245,5 hektáron található Pátrácosi Bükkös tömb, ami fokozottan védett.
Az erdészet területén számos általunk működtetett közjóléti létesítmény (erdei iskola, tanösvény, parkerdő stb.) található, de jelentős kulturális, történelmi értéket képviselő épületegyüttes is megtalálható: Majki Remeteség, Vértesszentkereszti Rom, Várgesztesi Vár, Csókakői Vár.

Elérhetőségek:

Észak-Vértesi Erdészeti Igazgatóság
8066 Pusztavám
Ipartelep 09/44
+36 22 417 114
eszakvertesi.eig@verteserdo.hu

Pintér István
erdészeti igazgató
+36 30 400 9112
pinter.istvan@verteserdo.hu

Erdőgazdálkodás

Maggazdálkodásunkról elmondható, hogy megfelelő magtermés esetén a szükséges mennyiséget saját állományunkból gyűjtjük vagy gyűjtetjük meg. Saját csemetetermelésünk során szükségletünk kb. 30 %-át tudjuk fedezni, többlettermelés során társerdészeteknek adjuk át.
Erdőfelújítási tevékenységünk során előnyben részesítjük a természetes erdőfelújítást, ettől csak abiotikus károsítás vagy fafajcsere esetén térünk el. Amennyiben mesterséges erdősítést kell végrehajtanunk, akkor a lehetőség szerint a makkvetést alkalmazzuk, ami a nagy egyedszám miatt természetközelibb megoldás. Jelentős energiát fordítunk a folyamatban lévő erdősítéseink ápolására, de a befejezett erdősítések és a tisztítások is komoly szakmai feladatot jelentenek.
Felújítási feladataink elvégzése mellett, lehetőség szerint részt veszünk az erdőtelepítési, fásítási programokban is.
Az erdészet fahasználati tevékenysége az éves favágatási tervben szereplő fatermékek termeléséből és értékesítéséből áll. Fakitermelési tevékenységünket a piaci igényekhez igazodva végezzük, szem előtt tartva a természetvédelmi elvárásokat.
Sajnos a választékszerkezet rendkívül kedvezőtlen, mert 70 %-a tűzifa és csak 5 % ad fűrészipari rönköt.
Fahasználati munkánk során alapvetőnek tartjuk a környező lakosság jó minőségű tűzifával való ellátását, de a működési területünkön lévő önkormányzatokat is ellátjuk szociális fával.

Vadgazdálkodás

Az erdészet két egymástól térben elkülönülő területen folytat vadgazdálkodást.
Császár község melletti vadászterületből 1.000 hektáron gazdálkodunk, ott 150 db nagyvad a terítékterv.
Ezen területen a gím, az őz és a vaddisznó mellett jelentős mértékű dám állomány él, ami egyre jelentősebb minőségű trófeákat mutat fel.
A Vértesben lévő vadászterületünkön 8.000 hektáron gazdálkodunk, 750 db nagyvad elejtésnek feladatával. Itt a gím, őz és a vaddisznó mellett megtalálható a muflon, amire vendégvadászaink körében nagy az érdeklődés.
Vadgazdálkodásunk fő feladata a megfelelő mértékű nagyvad állomány kialakítása, és szinten tartása. E mellett figyelmet fordítunk a kezelésünkben lévő gímállomány minőségi javítására is, elsősorban a szakszerű selejtezéssel és a korai kilövések mellőzésével.

Kiemelt hírek

Névváltozás – Vérteserdő Zrt.

A Vértesi Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (adószám: 11187622-2-11, 2800 Tatabánya, Dózsakert u. 63.) elnevezése 2020. július 15. napjától Vérteserdő Zártkörűen Működő Részvénytársaságra, a rövidített neve Vérteserdő Zrt.-re változott.

Elolvasom

Elnökségi ülés a Múzeum Dísztermében

Az Országos Magyar Vadászkamara Elnöksége 2020. július 17-én tartotta meg soron következő ülését, a koronavírus helyzet alakulása miatt, hosszabb kihagyást követően. A jelenlegi körülmények, előírások, nemcsak Elnökségi Ülés tartását, hanem Küldöttközgyűlés összehívását is lehetővé teszik, erre tekintettel az Elnökség a májusban esedékes, de a pandémia miatt meg nem tartott Küldöttközgyűlési anyagokat is megtárgyalta és előkészítette [...]

Elolvasom

Együttműködő partnerek