A Vérteserdő Zrt. nyílt értékesítési felhívása Tata külterület 0354 hrsz. ingatlan értékesítésre.

Vérteserdő Zrt. (székhelye: 2800 Tatabánya, Dózsakert utca 63., Cg. 11-10-001461, adószáma: 11187622-2-11, képviseli: Macsek Lajos vezérigazgató, a továbbiakban: úgy is, mint Társaság) nyílt értékesítési felhívás keretében eladásra kínálja az alábbi, frekventált helyen fekvő ingatlanát.

Az ingatlan fontosabb adatai:
Helyrajzi száma: Tata külterület 0354 hrsz
Tulajdonosa: Vérteserdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Tulajdoni hányada: 1/1
Területe: 288 m2
Művelési ág/kivett megnevezése: kivett saját használatú út
Felépítmények: nincsen

Az ingatlan leírása:
A 288 m2 területű külterületi ingatlan Tata központjától 3 km-re található a Fácánoskert szélén. Fizikai állapota: földes út. Környezetében új építésű és épülő családi házak és beépítetlen területek találhatók.
Övezeti besorolása: közút, (Köu).
Jelenlegi hasznosítása: használaton kívüli út.
Vezetékjog terheli 36 m2 -re.

Az ingatlan kikiáltási és minimum eladási ára:
300 000 Ft, azaz háromszázezer forint

Vételi ajánlatok benyújtásának módja:
A vételi ajánlatokat zárt borítékban személyesen a Vérteserdő Zrt. 2800 Tatabánya, Dózsakert utca 63. szám alatt található székhelyén, munkanapokon 8 és 15 óra között a Titkárságra lehet benyújtani, ahol átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. Az ajánlatokat lehetőség van postai úton is benyújtani a Társaság székhelyére címzett tértivevényes levél formájában.

A vételi ajánlatok beérkezésének határideje: 2022.03.17.

A vételi ajánlatok érvényességének további feltétele jogi személy esetén a cégszerű aláírás megléte.
Magánszemély ajánlattevő esetén név, születési név, születési hely, születési idő, anyja neve, személyi azonosító jel, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, a lakcímkártyán szereplő szám feltüntetése és aláírás megléte.

A vételi ajánlatot adó az ajánlat beadásakor 5% bánatpénzt köteles megfizetni, továbbá teljes bizonyító erejű, illetve közokiratba foglalt nyilatkozatban vállalni, hogy ajánlatának elfogadása esetén az adásvételi szerződést 8 napon belül aláírja.

Vételi ajánlatok elbírálása:
A beérkezett ajánlattételek bontását követően a Társaság jegyzőkönyvet készít, melyben kizárja a további eljárásból az érvénytelen ajánlatokat, valamint rangsort állít fel az érvényes ajánlatok között a megajánlott ár alapján.
Az érvényes ajánlatot tevők közül a Vérteserdő Zrt. a legmagasabb ajánlat benyújtójával kezdi meg a tárgyalásokat.
Amennyiben a legmagasabb értékű ajánlat benyújtójával nem születik megállapodás, úgy a rangsorban következő ajánlattevővel folytatja a tárgyalásokat. Ha a rangsorban utolsó helyezettel sem sikerül megállapodásra jutni, úgy a felhívást sikertelennek kell nyilvánítani
A nyílt ajánlattételi felhívás végeredményéről a Vérteserdő Zrt. minden ajánlattevőt írásban értesít.

További információ:
Az ajánlattételi határidő lejárata előtt az érdeklődők az ingatlan megtekintésével, illetve a felvetődő kérdésekkel kapcsolatban Riesing István műszaki osztályvezetőhöz fordulhatnak munkaidőben; telefonon a 06-30-8211-746 telefonszámon, vagy előzetes egyeztetést követően személyesen a Vérteserdő Zrt. székhelyén.

Kelt: Tatabánya, 2022. március 08.

A felhívás letölthető PDF formátumban: IDE KATTINTVA