A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának hallgatói egész napos programon vettek részt Társaságunk Dél-Vértesi Erdészeti Igazgatóságának területén. Ez a tanulmányút a negyedik szemesztert követi. Lehetőség nyílik a terepen bemutatni mindazt, amit a tantermi oktatás keretében és a tankönyvekből már elsajátítottak.

A komplex tanulmányút keretein belül a tanulók a termőhelyismerettan, a növényföldrajz és társulástan, valamint az erdőbecsléstan tárgyak terepi alkalmazásában szereztek behatóbb ismereteket. A kollégáink és az egyetemi oktatók által összeállított program során különböző állománytípusokban végezték el a termőhelyfeltárást.

Az egyes megállókon talajszelvény nyitásával tanulmányozták az adott faállomány alatti talajrétegeket. Az egyes rétegekből vett mintákat a hallgatók később a laborgyakorlatokon is bevizsgálják, elemzik. Az erdőtársulásokat alkotó fafajokat, cserjéket és a jellegzetes lágyszárúakat az élőhelyükön volt mód megismerni, növényhatározási és fatérfogat becslési gyakorlattal kiegészítve.

Örömünkre szolgált, hogy vendégül láthattuk őket, és ezzel hozzájárulhattunk a jövő erdőmérnökeinek képzéséhez. Jó felkészülést kívánunk a vizsgákhoz! Reméljük, hogy itt a Vértesben mindenkinek sikerült az ehhez megfelelő tudnivalókkal „felvérteznie” magát.

Fotó: Hámori András