Az Országos Magyar Vadászkamara Elnöksége 2020. július 17-én tartotta meg soron következő ülését, a koronavírus helyzet alakulása miatt, hosszabb kihagyást követően.

A jelenlegi körülmények, előírások, nemcsak Elnökségi Ülés tartását, hanem Küldöttközgyűlés összehívását is lehetővé teszik, erre tekintettel az Elnökség a májusban esedékes, de a pandémia miatt meg nem tartott Küldöttközgyűlési anyagokat is megtárgyalta és előkészítette döntésre.

Az Elnökségi ülés keretében köszönthettük Dr. Kovács Zoltánt, az „Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás” kormánybiztosát, aki egy prezentáció keretében ismertette a Világkiállítás szervezésének jelenlegi állását, az eddig megvalósult és tervezés alatt álló projekt elemeket.

Előzményként és háttérinformációként elmondta, hogy egy közel 35 fős csapat dolgozik az ő személye mellett, akik kellő szakmai és gyakorlati tudással rendelkeznek a rendezvény vonatkozásában. Ezen túlmenően megszámlálhatatlan mennyiségű hazai és nemzetközi szervezettel kötött partnerség, megállapodás áll a Világkiállítás egyéb szervezési tevékenységei mögött. Hangsúlyozta, hogy most a legfontosabb mindannyiunknak, hogy a Világkiállítás az elképzelések szerint a legjobban sikerüljön, méltó legyen az 1971-es Világkiállítás nevéhez.

A BIE – Bureau International des Exposition – szervezetével együttműködési megállapodás került megkötésre, amely egy folyamatos szakmai együttműködést takar, vezetői és operatív szinten. Ez a szervezet felügyeli a világban zajló világkiállítások rendjét, szigorú előírások mentén.

A kiállításra számos ország kapott meghívást, köztük kiemelt régióként a Szubszaharai Afrika, a Türk Tanács, az Arab Liga országai, valamint a Közép-európai kör.

Prezentációjában bemutatta az Elnökségnek az átalakítás alatt álló és új résszel – konferenciaközponttal – is bővülő Hungexpo 2021-es Világkiállításra tervezett felosztását, struktúráját. A kiállítás többek között magába foglal majd nemzetközi kiállítási területet, magyar kiállítást, taxidermiát, vizes élővilágot, hagyományos vadászati módok kiállítást, trófeakiállítást és négy nagy nemzetközi szintű szakmai konferencia is lebonyolításra kerül.

A kormánybiztos hangsúlyozta az Elnökség minden tagjának, hogy az Országos Magyar Vadászkamarának, a magyar vadászoknak ebben nagy szerepet szánnak, hiszen a „…a vadászatot a nevén kell nevezni…” és ez most kifejezetten erről fog szólni, hiszen a teremtett világ valódi működését kell megmutatni a minél szélesebb látogatóközönségnek. A Világkiállítás égisze alatt kerülnek megrendezésre vadhússal, prémium termékekkel, zöld technológiákkal kapcsolatos rendezvények is, amelyek vonatkozásában folynak az egyeztetések a földművelésügyi szakemberekkel és az Innovációs és Technológiai Minisztériummal is. Többek között elárulta azt is, hogy a Nimród vadászújság hasábjain az elkövetkező hónapokban az olvasók egyre több részletet tudhatnak meg a jövőre tervezett nemzetközi eseményről.

A kormánybiztos üdvözölte és teljes támogatásáról biztosította az idei évben, 2020. augusztus 28-29-én megrendezésre kerülő Országos Vadásznapot, hiszen ez a rendezvény egyik felvezető eseménye a jövő évi Világkiállításnak, valamint reményét fejezte ki a további közös munka hatékony, szakszerű, partnerségen alapuló ellátása kapcsán.

A prezentációt követően további tizenöt napirendi ponton keresztül tárgyalta meg a döntéshozó testület a hatáskörébe tartozó témákat. Többek között döntés született a soron következő Küldöttközgyűlés időpontjáról és helyszínéről, amely 2020. augusztus 11-én kerül megtartásra, Tatán. A Küldöttközgyűlésnek felterjesztett előterjesztések között szerepel többek között választási feladat (Pénzügyi- és Gazdálkodási Bizottság elnöke egészségi állapotára hivatkozva lemondott), a Vadászkamara 2019. évről szóló szakmai és pénzügyi beszámolója, a 2020. évi Vadgazdálkodási Alapról szóló döntés, valamint a vírushelyzet kapcsán szükségessé váló Alapszabály módosítás és a Vadászkamara 100%-os tulajdonában álló Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum Közhasznú Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjének megemelése.

Az ezt követő napirendi pontokban az Elnökség a Széchenyi Kft. előterjesztéseivel kapcsolatos döntéseket hozta meg, többek között elfogadásra került a Kft. tavalyi évről szóló beszámolója, idei évi üzleti terve, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Felügyelőbizottságának ügyrendje.

Az Elnökség elfogadta továbbá az országos Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság által javasolt kutatási témák támogatását a Kiemelt Kamarai Programok keretéből, valamint a Vadgazdálkodási Alap forrásaiból és felhatalmazta a Központi Szervezetet az ezekkel kapcsolatos kutatási programok kutatóműhelyekkel közösen történő kialakítására.

A döntéshozók megtárgyalták és elfogadták a Vadászkamara Aranyérmére felterjesztett vadásztársak személyét. A kitüntetések átadására 2020. augusztus 29-én kerül sor az Országos Vadásznap keretein belül.

Az egyebek napirendi pontban Dr. Nádor László, Zala megyei elnök ismertette az Országos Vadásznap programtervét és részletes beszámolót nyújtott a szervezés állásáról, a várható feladatokról.

Forrás: OMVK (www.omvk.hu)