Fájó szívvel tudatjuk, hogy életének 73. életévében elhunyt Dr. Rónai Ferenc egykori kollégánkMagyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett, Bedő-díjas erdőmérnök, az OEE Oktatási Szakosztály egyik alapítója, az OEE Soproni Helyi Csoport tagja, a Roth Gyula Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Sopron Kiváló Pedagógusa-díjas korábbi igazgatója, aki több mint 35 évig oktatója, 25 éven keresztül pedig az erdészeti és vadgazdálkodási szakoktatás területén végzett kiemelkedő munkája, valamint a fiatalok nevelése és jövőképük meghatározása érdekében folytatott tevékenysége révénmeghatározó egyéniségű vezetője volt az intézménynek.

Egyetemi tanulmányait követően 1977-ben társaságunk jogelődjéhez, a Vértesi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdasághoz került, a Központhoz tartozó Műszaki Csoport állományába. A csoportot akkor Fejes Zoltán erdőmérnök vezette. További tagok Tarjáni Antal mélyépítési előadó valamint Tóth Judit, műszaki rajzoló (későbbi férjezett nevén Klement Judit). A magasépítés akkor még nem tartozott az osztályhoz, de nagyon komoly volumenű mélyépítési tevékenységet folytatott a jogelőd társaság.

A 70-es években folyt országosan szinte száz százalékos állami támogatásból az erdőgazdasági  gerinc úthálózatok intenzív fejlesztése. A turisztikai célú közforgalom biztosítása érdekében 5,5 méter szélességű, szilárd felületű burkolattal, 1-1 méter széles padkával készültek az erdei utak. Ezek felmérését, tervezését, kitűzését is az osztály végezte. Akkor épp a Kőhányás -Szépvíz-éri II. osztályú út kivitelezése zajlott a Műszaki Erdészet kivitelezésében, s megkezdődött  a Pusztavám – Horogvölgyi út hasonló fejlesztésének előkészítése is. Ezekkel párhuzamosan 1977-ben kezdődtek a Tatabányai Szénbányák megrendelése alapján a jelentős mértékű bányakár elhárítási munkák – Gimnáziumi meddőhányó rekultivációja, Dubnyik völgy-Kacsa-tói komplex tájrendezési tervezés és kivitelezés szinkronban.

1977 őszén ilyen munkák közé „cseppent” Rónai Ferenc gyakornoknak. De az osztályon nem kezelték gyakornokként, azonnal teljes értékű munkával vette ki részét a feladatokból. Műszaki érzékenységére jellemző, hogy mindezek mellett, szabadidejében a cementkötésű faforgácslap megvalósíthatóságán elmélkedett, kísérletezett. A Horogvölgyi út tervezését már ő végezte előadóként. Henzer Antal komoly magasépítési kivitelezői állományt hozott a Műszaki Erdészethez, s a mélyépítés is bővült, így az egész csoport átkerült az akkor már az erdészet faházában lévő Műszaki Osztályhoz. Ferenc tervezte az Agostyáni Arborétum fahídját is. 1979 őszén kezdett Sopronban tanárként az erdészeti technikumban.

Dr. Rónai Ferenc nyugdíjba vonulásakor a Jubileumi Évkönyvben megjelent bemutatása ITT érhető el.

Iskolája az alábbi sorokkal búcsúzik dr. Rónai Ferenctől:

“Nehéz dolog akár csak néhány mondatot összeszedni ilyenkor, hiszen mindenki, aki ismerte iskolánk volt igazgatóját, rengeteg eseményt, beszélgetést, történetet forgat át most gondolatai könyvtárában.

Negyed évszázadnyi vezetőtevékenysége alatt mindig büszkén, eredményesen képviselte a Technikumot, a szakmát… és mindezt tette úgy, hogy mindvégig ember maradt.

Neve már rég a nagy erdészek névsorába vésődött. Azt az eszmét, melyet ráhagyományoztak elődeink, mi is igyekszünk tovább vinni, így megőrizve Őt is az örökkévalóságnak!

Az igazi kormányos a kikötőbe ért; mi pedig lelkünkben, tetteinkben hordozzuk őt.

Köszönöm, hogy megismerhettelek, hogy dolgozhattam veled, hogy beszéltél velem, amikor szükségem volt arra.

Nyugodj békében!

Az Erdészeti Technikum minden jelenlegi és volt tanárának, dolgozója nevében búcsúzva:

Sztojkáné Bodor Ildikó, igazgató”

Néhai dr. Rónai Ferenc 1979. és 2015. között  dolgozott erdőmérnök-tanárként, majd intézményvezetőként a soproni Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakképző Iskola és Kollégiumban. Karizmatikus személyisége, vezetői tehetsége, tudományos és szakmai munkája meghatározó az intézmény történetében.

Utolsó útjára 2024. február 9-én 13 órakor kísérik a soproni Régi Szent Mihály-temetőben (Szent Jakab-kápolna). A Gyászoló Család a részvétnyilvánítás mellőzését kéri.

Nyugodjék békében!

Forrás: Országos Erdészeti Egyesület; Roth Gyula Erdészeti Technikum