Örök értékünk az erdő!

telefon: +36 34 316 733 fax: +36 34 316 226

e-mail: titkarsag@verteserdo.hu

Cookie szabályzat


COOKIE SZABÁLYZAT

Az alábbi tájékoztató a Vérteserdő Zrt. (Továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett, https://verteserdo.hu/ weboldalon használt cookie-kkal összefüggésben végzett adatkezelésre vonatkozik és az érintettek (továbbiakban: Felhasználó) tájékoztatására szolgál.
Adatkezelő neve: Vérteserdő Zrt.

1.)

Milyen információkat gyűjtünk a Weboldal használatával összefüggésben?
Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon található Adatkezelési Tájékoztatóban (https://verteserdo.hu/adatvedelmi-tajekoztato/) foglaltak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.
A Weboldalra látogatásával, valamint az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatok, információk rögzítéséhez szükséges cookie-kat használjon.
Adatkezelő a Weboldalon saját, valamint külső szolgáltatók (pl.: Google) által kezelt cookie-kat használ. A cookie-k kisméretű szöveges file-ok, adatcsomagok, amelyek a Felhasználó számítógépén rögzülnek, és előre meghatározott ideig tárolásra kerülnek. A cookie-k lehetővé teszik, hogy a Weboldal felismerje a Felhasználó által használt termináleszközt, amikor kapcsolat jön létre a Felhasználó termináleszköze és a Weboldal között, valamint a Felhasználó internetezési szokásaira vonatkozó információkat tartalmaznak. Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatásakor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.Adatkezelő a felhasználói tevékenység elemzése érdekében a Google Analytics szolgáltatásait veszi igénybe. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatók viselkedésének megfigyelését, valamint látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weboldal látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat a feldolgozásuk érdekében harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

2.)

Hogyan használjuk fel ezeket az információkat?
Weboldal működése, használata során gyűjtött adatcsomagok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő csak abban az esetben kapcsolja össze ezen adatokat egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal, ha a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő azonosításra alkalmas cookie-kat alkalmazzon.

A Weboldalon következő cookie-k alkalmazására kerül sor:

1.
Cookie elnevezése, típusa: Munkamenet azonosító
A felhasznált személyes adat vagy információ: Anonim
Az adatkezelés célja: Az oldal megfelelő működéséhez elengedhetetlen
Adatkezelés időtartama: 1 óra

2.
Cookie elnevezése, típusa: Google Analytics követőkód
A felhasznált személyes adat vagy információ: A Google aktuális adatkezelési feltételei alapján
Az adatkezelés célja: Látogatói analitika készítése
Adatkezelés időtartama: A Google aktuális adatkezelési feltételei alapján.

A „Munkamenet azonosító” cookie-k felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően, zökkenőmentesen tudja működtetni, amelyhez szükséges különösen, a Weboldalra látogatási adatainak nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit, szolgáltatásait, a látogatói élményt javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

3.)

Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására:
A Weboldal cookie beállításain túl a legtöbb böngésző is lehetőséget biztosít egy adott webhelyről származó cookie-k megtekintésére, kezelésére, törlésére és letiltására. Amennyiben Felhasználó nem szeretné, hogy Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön a Felhasználó Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja, letilthatja a cookie-k használatát vagy esetlegesen módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/) segítségével. Felhasználó a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatja. A Google, mint külső szolgáltató adatkezelésére az általa meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

4.)

Harmadik személyek által elhelyezett cookie-k:
A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, bővítményeket, hivatkozásokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban a Weboldallal. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a Felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a Felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

Jelen Szabályzat elkészítésénél Adatkezelő maradéktalanul figyelemmel volt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv rendelkezéseire.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő adatkezelési tevékenységére vonatkozó további szabályok a Weboldalon elhelyezett Adatvédelmi Tájékoztatóban találhatóak.

Budapest, 2020. év 08. hó 27. napja

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Mint minden weboldal, a verteserdo.hu is használ cookie-kat, hogy Önnek kellemesebb felhasználói élményben legyen része, amikor a weboldalunkon jár. Mivel nagyon fontosnak tartjuk, hogy Ön biztonságban tudhassa nálunk az adatait, ezért ebben a Cookie Szabályzatban: https://verteserdo.hu/cookie-szabalyzat/ bemutatjuk, hogy pontosan milyen cookie-kat, milyen célból, milyen feltételek mellett és mennyi ideig kezelünk. Adatvédelmi tájékoztató: https://verteserdo.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Bezárás