Vértesi Erdő Zrt.

Erdőgazdálkodás

Erdőgazdálkodási tevékenységünket szigorúan szabályozott szakmai, jogi feltételek mellett, állami erdőtervek alapján, erdészeti- és természetvédelmi hatóságok jóváhagyásával és felügyeletével végezzük. Szakmánk felelőssége igen nagy, hiszen a ránk bízott óriási értéket, az erdőt, a benne élő vadállományt, a jövő nemzedékeinek csak úgy tarthatjuk fenn, ha alaposan átgondolt, biztos szakmai alapokon nyugvó gazdálkodást folytatunk.

Ennek megfelelően erdőgazdálkodásunk legfőbb alapelve és célja az erdővel -mint természeti erőforrással- való tartamos és fenntartható gazdálkodás.

A termőhelyi adottságok és a faállomány típusok lehetővé teszik, hogy döntően természetszerű erdőgazdálkodási módszereket alkalmazzunk. A bükkösök, cseres-kocsánytalan tölgyesek felújítása természetes úton, magról történik, elsősorban fokozatos felújítóvágás, vagy szálalóvágás alkalmazásával. Tarvágást csak természetszerű módszerekkel nem újítható állományokban (akác, fenyő, nemesnyár, fekete dió) és szerkezetátalakításra tervezett erdőrészletekben alkalmazunk.

Az évente kitermelt fatérfogat 90 000 - 100 000 nettó m3. Alkalmazott vágáskorok: bükkösök 110-130 év, gyertyános-tölgyesek: 90-110 év, cseresek: 80-90 év, nyarasok, akácosok 30-40 év.

A kitermelt faanyag választékmegoszlását az alábbi diagram szemlélteti:

Az évente keletkező erdőfelújítási kötelezettségünk jelenleg 250-300 ha, a felújítások átlagos átfutási ideje 10-12 év. A mesterséges erdősítéseinkhez, pótlásokhoz évente 1,5-2 millió csemetét és 200-300 q makkot használunk fel. A folyamatban lévő felújítások nagy részét minden évben ápolni kell, ez évente 3300 ha kötelezettséget jelent. A terepi adottságok, a természetvédelmi elvárások miatt ezeknek a munkáknak az élőmunka igénye igen magas, emiatt több száz munkavállalónak biztosítunk megélhetési lehetőséget vállalkozói tevékenységben, vagy a közmunkaprogram keretében.

A saját kezelésű területünkön új erőtelepítéseket nem végzünk, ennek oka, hogy az erdő számára alkalmas területeket már a korábbi évek során betelepítettük.

A több éves befejezett erdősítéseinket vizsgálva elmondhatjuk, hogy fiatal erdeink fafajmegoszlásuk és minőségük alapján jobbak, mint véghasználat előtti elődeik.

Vadgazdálkodás

A ránk bízott kincstári vagyon megóvása, hasznosítása szempontjából kiemelkedő jelentősége van a kezelésünkbe tartozó erdőterületeken, illetve az azokhoz kapcsolódó mezőgazdasági területrészeken folytatott vadgazdálkodásnak. Cégünk kilenc földtulajdonosi vadászati közösség közös képviselőjeként, a földtulajdonosokkal együttműködve tevékenykedik a szakszerű vadgazdálkodás, a vadállomány védelme érdekében, így közvetlenül, vagy közvetve meghatározó a szerepünk a térség vadgazdálkodását illetően.

A mintegy 30.000 hektár nagyságú, saját kezelésű vadászterületen lehetőség nyílik mind az öt hazai nagyvadfaj vadászatára, melyek éves terítéke meghaladja a háromezret. A vadászterületek erdősültsége átlagosan 85%, erdeink állományalkotó fafaja főként a cser és a tölgy, amelyek számos fás- és lágyszárú fajjal társulást alkotva megfelelő élőhelyet nyújtanak a nagyvad számára. A Komárom-Esztergom és Fejér megyében fekvő vadászterületeink jól feltártak, vadászati és vadgazdálkodási berendezésekkel, vadföldekkel megfelelően ellátottak.

A vadászatok szervezését cégünk saját vadászati irodája végzi. Vendégeinket a koldusszállási és a vérteskozmai vadászházunkban, illetve az egykor vadászkastélyként működő pusztavámi Malomerdő Panzióban tudjuk elszállásolni.

Fafeldolgozás

Sikárosi Fűrészüzem 8066 Pusztavám, Ipartelep

 • Tel: +36 22 417-114
 • Fax: +36 22 577-014
 • E-mail:
 • Fűrészüzem Igazgató: Emmerling József   +36 30 400 9117

Cégünk fűrészüzeme Pusztavám községhatárban található.

Megközelítési lehetőségek:

 • 81-es főút - Mór - Árkipuszta
 • Tatabánya - Környe - Bokod - Pusztavám

Az üzem összterülete 7,5 ha, amely magában foglalja a gyártócsarnokokat, a rönkteret, a készáruteret és az egyéb kiszolgáló épületeket.

Az üzem technológiai felszereltsége:

 • „ESTERER” gyártmányú keretfűrész. Ehhez kapcsolódik az „ESTERER hátsó” sor, amely azonos szélességű és azonos hosszúságú termékek gyártásában, főként alacsonyabb minőségű választékolására használható hatékonyan, a nagy mennyiségű anyagátbocsátó-képesség miatt.
 • A „Primultini” rönkhasító szalagfűrész a magas minőségű rönkfeldolgozás alapgépe.
 • A „Lengyel Csarnokban” a magasabb munkaigényű értékesebb választékok gyártására van lehetőség. Itt 2 db gyorshasító, 2 db ingafűrész, 4 db frízdaraboló illetve az ahhoz kapcsolódó osztályozókerék, 1 db sorozatvágó, 1 db szalagfűrész és 1 db párhuzamos körfűrész található. Ezek a berendezések gyorsan állíthatók pontos méretre, ezért rendkívül könnyű velük a legértékesebb választékot termelni. Főként frízek és magasabb értékű szélezett fűrészipari termékek gyártására alkalmasak.
 • Szárító kamrák. Éves szárítási kapacitás: 1200 m3
 • Biomassza tüzelésű gőzkazán, amely a saját hulladék és fűrészpor elhasználásával az üzem teljes fűtési igényét kielégíti, beleértve a szárítókat is.
 • A fentieken kívül még emelő-, anyagmozgató géppark áll a termelés rendelkezésre.

Az évente feldolgozott faanyag mennyisége 7-10 ezer m3 között változik.

Fafeldolgozás főfafaja a cser, emellett főként keménylombos, tölgy, bükk, akác és kőris rönk feldolgozásával foglalkozunk.

Termékeink

 • Szélezett- és szélezetlen fűrészáru
 • Svédpadló alapanyag
 • Hegyezett jelölőkaró
 • Fűrészelt kerítésoszlop
 • Gerenda
 • Rakodólap alapanyag
 • Egyéb asztalosipari termékek
 • Bányaszéldeszka
 • Bányabéléspalló
 • Parkettfríz
 • Csaphornyos parketta
 • Szegélyléc
 • Küszöbléc
 • Kerítéselem

Szolgáltatásaink

 • Bérfűrészelés
 • Bérszárítás
 • Szelvényáru feldolgozás

Biomassza hasznosítás

A fosszilis energiahordozókra alapozott gazdaságunk a rendelkezésre álló készletek kimerülését idézte elő. Mára bebizonyosodott, hogy a nem megújuló energiahordozók felhasználásával járó jelentős környezeti károk, valamint a mindannyiunkat érintő légszennyezés miatt energiapolitikánk hosszú távon nem fenntartható. A növekvő igények miatt ugyanakkor egyre több energia előállítása szükséges, ami az egyéb, alternatív energiaforrások felhasználásának szükségszerűségét idézi elő.

A korszerű, környezettudatos gazdálkodási szemlélet a Vértesi Erdő Zrt. egyik legfontosabb prioritása. Cégünk több hazai vállalkozással együtt úttörő szerepet tölt be a hazai biomassza hasznosítás területén.

Energetikai célra felhasználható növényi eredetű biomassza a hagyományos erdőgazdálkodás során fő-, vagy melléktermékként keletkezik, illetve az ilyen céllal létesített energiaültetvényeken termeszthető. Az erdei ökoszisztémából megfelelő szakértelemmel, a biológiai egyensúly fenntartása mellett juthatunk alapanyaghoz, melynek alapvető előnye, hogy minimális környezetterheléssel biztosítja az energiát anélkül, hogy kimerülne, szakszavakkal kifejezve tartamosan újratermelhető. Mindemellett a biomassza energetikai hasznosítása szén-dioxid neutrális, ami azt jelenti, hogy a teljes, termelés-hasznosítási folyamatot tekintve - szemben a fosszilis energiahordozók felhasználásával - nem terheljük többlet szén-dioxiddal a légkört. A biomassza hasznosításának további előnye, hogy a jelenlegi kihasználtságot tekintve csökkenti importfüggőséget, és a decentralizált energiatermelés kibővülésével pozitív irányba mozdítja el a munkahelyteremtést.

A biomassza energetikai hasznosításának előnyei:

Környezetvédelmi előnyök Gazdasági előnyök
Károsanyag kibocsátás csökkentés, CO2 neutralitás Tartamosan újratermelhető alapanyag felhasználás
Alacsony energiabevitellel előállítható, környezetbarát energia Hazai termék előállítás
Megújuló, kimeríthetetlen energiaforrás Munkahelyteremtés és munkahely megtartás
Természetes földhasznosítás Kiszámítható piaci környezetteremtés
Környezetbarát melléktermék (fahamu)  

Cégünk energetikai célú biomassza forgalma évente eléri a 300 000 tonnát, melyet részben saját termelésből, részben kereskedelmi célú beszerzésekből biztosítunk. Jelenleg több erőmű villamos- és hőenergia termeléshez szükséges tüzelőanyag beszállításában veszünk részt.

Értékesített biomassza-fajták:

 • Hagyományos erdőgazdálkodás során előállított gyenge minőségű faanyag
 • Faapríték
 • Fafeldolgozási darabos hulladék
 • Fűrészpor
 • Vágástéri apríték
 • Mezőgazdasági szálas melléktermékek
 • Élelmezési célra nem alkalmas mezőgazdasági szemes termékek

Információ:

 • Szűcs Ferenc
 • Mobil: +36 30 948 5943

Faszéntermelés

A faszéntermelés cégünknél hagyományos módon, a faanyag boksában történő szenítésével történik, döntően keményfából, elsősorban bükk és gyertyán fafajokból.

Az éves faszéntermelésünk 300-600 tonna között változik.

Ipari és grillezési célokra egyaránt gyártunk faszenet, emellett faszénbrikett értékesítésével is foglalkozunk.

Grill faszenünk minőségi paraméterei:

 • Nedvességtartalom: max. 8 %
 • Hamutartalom: max. 5%
 • Szemcsenagyság: 20-140 mm
 • Széntartalom: min. 80 %
 • Fűtőérték: 31-32 MJ/kg
 • Kéntartalom: max. 0,1 %

Raktárunk Gánt község külterületén található, ahol egész évben folyamatos kiszolgálást tudunk biztosítani.

Kiszerelések:

 • Egalizálatlanul, gyűjtőzsákban (1 zsákban átlagosan 17 kg)
 • 3 kg-os papírzsákban, raklapra csomagolva, védőfóliázva
  (1 raklapon 100 db zsák)
 • 10 kg-os papírzsákban, raklapra csomagolva, védőfóliázva
  (1 raklapon 100 db zsák)

A fenti kiszerelések mellett a csomagolást a vevőink által biztosított zsákokban is vállaljuk, 2,5 kg-os, 5 kg-os és 15 kg-os kiszerelésekben.

Az állandó készletünk és az automatizált csomagoló gépsorunknak köszönhetően a nagyobb (2 kamion) megrendeléseket is 5 munkanapon belül teljesítjük.

Információ:

 • Szűcs Ferenc
 • + 36 30 948 5943

Turizmus

Cégünk működési területe számtalan pihenési és kikapcsolódási lehetőséget tartogat a túrázó, felüdülésre vágyó embereknek. Erdeinkben megannyi kirándulóhely, természeti és kulturális érték található, melyek felkeresését ajánljuk az aktív pihenést kedvelőknek.

A Vértesi Erdő Zrt. kezelésében lévő turisztikai objektumok, létesítmények

Malomerdő Panzió

A Vértes hegységben varázslatos erdei környezetben várja vendégeit családias légkörű panziók. Az egykori vadászkastély szolgáltatásait úgy állítottuk össze, hogy természetkedvelő vendégeink a lehető legtartalmasabban tölthessék el szabadidejüket, illetve cégek, vállalkozások rendezvényeik lebonyolításához optimális helyszínt találjanak és a munka utáni kikapcsolódásuk is biztosított legyen. Partnerekkel együttműködve programokat kínálnak mind a kulturális, mind az öko- és aktív turizmus iránt érdeklődőknek.

Malomerdő tanösvény

A tanösvény a Malomerdő Panzió udvaráról indul, teljes hossza kb. 7 km, ami egyes állomások kihagyásával 5,5–6 km-re csökkenthető.
Az útvonal mentén 5 megálló található, ahol információs táblák segítik a tájékozódást. Az egyes állomások mindegyike más-más témakörrel ismerteti meg a túrázókat, így a Vértes-hegység növény- és állatvilágával, az egykori bányákat érintő tájrendezési (rekultivációs) tevékenységgel, a vizes élőhelyek fontosságával és élővilágával, valamint az erdőfelújítás módszereivel és menetével, erdőben való tájékozódás elméleti és gyakorlati ismereteivel.
A tanösvény a Malomerdőn keresztülhaladva jut el a Pátrácosra vezető útig, ezen pedig a bánya-rekultivációs területig. Ezután egy festői szurdokvölgyön vezet át, majd a Csuka-tavat érintve hamarosan a Csuka-forráshoz ér. Ez egyben a tanösvény fordulópontja is, ahol egy jól kiépített, pihenőhely található, esőbeállóval, szalonnasütővel, padokkal és asztalokkal.
A tanösvényt úgy alakítottuk ki, hogy a túrázók egyénileg is bejárhassák azt, de előzetes bejelentkezés alapján csoportok részére szakvezetést biztosítunk.

Erdei Iskola

Erdei iskolánkat hamarosan megnyitjuk Pusztavámon. További információt, illetve ajánlatainkról és programjainkról felvilágosítást a elérhetőségen kaphat.

Agostyáni Arborétum

A „Gerecse gyöngyszemének” nevezett Arborétum a látogató számára feledhetetlen esztétikai élményt nyújt. Már a bejárati székelykapu nem mindennapi látványt ígér. A bejárati, völgybe vezető utat 10-15 méter feletti fák és hatalmas óriástuják határolják. A kiszélesedő völgyben megcsodálhatjuk a természet sokszínűségét. A fenyő-, hárs-, nyír-, tölgyfajok, tiszafák és különböző cserjefélék mellett számtalan különlegességgel is találkozhatunk.
A kert egész területét a Bocsájtó-patak szeli ketté, amely mentén két tó található. Napjainkban az arborétum összterülete 31 ha, amelyben közel 300 különféle növényfaj található. Az Arborétum megtekintését ajánljuk szakembereknek, iskolás csoportoknak és természetbarátoknak egyaránt.

A botanikus kert egész területén kiépített sétautak vezetnek, az arborétum szakvezetéssel látogatható.

Erdei lovaglópálya

A Malomerdő Panzió a Vértesi Natúrpark által kezdeményezett, 2007-ben kialakított és a Vértes egészét körülölelő 150 km hosszú lovaglóútvonal egyik állomása, pihenőhelye, így a lóháton érkező vendégek részére az állatok elhelyezését, ellátását biztosítjuk.
Az erdei környezetben való lovaglás élményét kínálja a 18 km hosszan kiépített lovaglópálya, melyen három, padokkal, információs táblákkal ellátott pihenőhelyet alakítottunk ki. A teljes útvonal bejárása egész napos lovastúrát jelent, mely vendégeink egyéni igényeihez igazodva félnapos, vagy néhány órás programmá rövidíthető.

A Vértesi Erdő Zrt. működési területén található turisztikai létesítmények, objektumok, kiránduló helyek:

Közcélú tevékenység

Cégünk által üzemeltett közcélú objektumok:

 • Turuli Parkerdő
 • Majki Parkerdő
 • Várgesztesi Parkerdő
 • Csákvári Parkerdő
 • Csukató Pihenőhely (Pusztavám)
 • Agostyáni Arborétum
 • Bábolnai Arborétum

A parkerdeink a pihenéshez szükséges eszközökkel (padok, információs táblák, tűzrakóhelyek, hulladékgyűjtők stb.) jól felszereltek és egész évben ingyenesen látogathatók.

A kezelésünkbe tartozó erdőterületek gyakran szolgálnak különböző turista- és sportszervezetek által szervezett, jelentős számú résztvevőt felvonultató, országos jelentőségű rendezvények helyszínéül. Az elmúlt években több ezer fő vett részt teljesítménytúrákon, tájékozódási- és egyéb sportversenyeken. Parkerdeink növekvő látogatottsága mellett megnövekedtek az igények az erdei táborozások iránt is. A táborhelyek kihasználtsága a nyári időszakban folyamatos, az átlagosan egy hétre érkező 50 fős táborok egymást váltják.

A szakszemélyzet bevonásával előadásokat szervezünk erdő- és vadgazdálkodási, illetve természetvédelmi témakörökben, az erdei iskolák tananyagára épülő gyakorlati jellegű foglalkozásokkal.

Információ: