Gróf Merán Fülöp - Vadászati és erdészeti múzeum Új Kajakház Ökoturisztikai Központ, Tata Hazai Vadász Filmtár Az év fája 2014 Földművelésügyi Minisztérium Muzsikál az erdő

Vértesi Erdő Zrt.

Közzétételi kötelezettség (gazdasági mutatók, juttatások, szerződések)


Cégadatok

 

Teljes név: Vértesi Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövid név: Vértesi Erdő Zrt.
Székhely: H-2800 Tatabánya, Dózsakert utca 63.
Levelezési cím: H-2800 Tatabánya, Pf.: 121.
Adószám: 11187622-2-11
Bankszámlaszám 10300002-10640384-49020016
KSH szám: 11187622-0210-114-11
Cégjegyzék szám: 11-10-001461
Cégvezető: Kocsis Mihály, vezérigazgató
Tulajdonosi joggyakorló: Földművelésügyi Minisztérium
Honlap www.verteserdo.hu

Elektronikus beszámoló

 http://e-beszamolo.im.gov.hu/kereses-Default.aspx

Szabályzatok

Kapcsolódó törvények

A vállalatra vonatkozó – feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó – alapvető jogszabályok:

 

 -- az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. Tv.

  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124614.294690

 --  a vad védelméről és a vadgazdálkodásról, vadászatról szóló 1996. évi LV. Tv.

 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26880.292444

 -- a természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. Tv.

 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26858.290108

 

­

­

Szerződések 2010-2015

Állami Számvevőszék vizsgálatához kapcsolódó anyagok

Gazdasági mutatók

Gazdálkodási adatok (millió forintban):

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mérlegfőösszeg 2 990,9 3 215,9 2 666,1 3 054,1 2 901,9 2 891,1 3 563,1
Saját tőke 1 663,0 1 807,2 1 574,9 1 775,9 1 921,4 2 198,2 2 166,8
Jegyzett jőke 1 085,2 1 157,5 1 157,5 1 157,5 1 157,5 1 157,5 1 157,5
Értékesítés nettó árbevétele 4 415,9 5 696,0 5 332,7 5 697,9 3 482,5 3 268,3 6 093,7
Adózás előtti eredmény 99,2 82,3 -232,3 201,0 156,2 152,0 108,0
Mérleg szerinti eremény 59,7 68,9 -232,3 201,0 145,5 144,3 101,1

 

Átlagos dolgozói létszám alakulása (fő):

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fizikai 109 104 95 87 96 97 104
Szellemi 101 101 101 99 109 116 123
Összesen: 210 205 196 186 205 213 227
Közfogalalkoztatottak időszaki átlaglétszám 40 75 59 162 385

III-VII.hó:380 fő    XI-XII.hó: 209 fő

283

 Személyi jellegű ráfordítások (millió forintban):

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Határozatlan idejű munkavállaló 703,264 305,809 602,561 611,783 728,381 834,614 880,691
Közfoglalkoztatott 28,081 22,565 42,594 184,923 366,565 262,932 286,952
Összesen: 731,345 328,374 645,155 796,706 1 094,946 1 097,546 1 167,643

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Törvény szerinti adatok közzététele: