Gróf Merán Fülöp - Vadászati és erdészeti múzeum Új Kajakház Ökoturisztikai Központ, Tata Hazai Vadász Filmtár Az év fája 2014 Földművelésügyi Minisztérium Muzsikál az erdő

Vértesi Erdő Zrt.

Közzétételi kötelezettség (gazdasági mutatók, juttatások, szerződések)


Cégadatok

 

Teljes név: Vértesi Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövid név: Vértesi Erdő Zrt.
Székhely: H-2800 Tatabánya, Dózsakert utca 63.
Levelezési cím: H-2800 Tatabánya, Pf.: 121.
Adószám: 11187622-2-11
Bankszámlaszám 10300002-10640384-49020016
KSH szám: 11187622-0210-114-11
Cégjegyzék szám: 11-10-001461
Cégvezető: Kocsis Mihály, vezérigazgató
Tulajdonosi joggyakorló: Földművelésügyi Minisztérium
Honlap www.verteserdo.hu

Elektronikus beszámoló

 http://e-beszamolo.im.gov.hu/kereses-Default.aspx

Szabályzatok

Kapcsolódó törvények

A vállalatra vonatkozó – feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó – alapvető jogszabályok:

 

 -- az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. Tv.

  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124614.294690

 --  a vad védelméről és a vadgazdálkodásról, vadászatról szóló 1996. évi LV. Tv.

 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26880.292444

 -- a természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. Tv.

 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26858.290108

 

­

­

Szerződések 2010-2015

Állami Számvevőszék vizsgálatához kapcsolódó anyagok

Gazdasági mutatók

Gazdálkodási adatok (millió forintban):

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mérlegfőösszeg

2 666,1

3 054,1

2 901,9

2 891,1

3 563,1

4 190,9

4 097,2

Saját tőke

1 574,9

1 775,9

1 921,4

2 198,2

2 166,8

2 322,2

2 524,8

Jegyzett jőke

1 157,5

1 157,5

1 157,5

1 157,5

1 157,5

1 237,5

1 367,5

Értékesítés nettó árbevétele

5 332,7

5 697,9

3 482,5

3 268,3

6 093,7

5 771,6

4 978,6

Adózás előtti eredmény

-232,3

201,0

156,2

152,0

108,0

79,4

76,5

Mérleg szerinti eremény

-232,3

201,0

145,5

144,3

101,1

75,4

72,6

 Átlagos dolgozói létszám alakulása (fő):

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fizikai

95

87

96

97

104

117

119

Szellemi

101

99

109

116

123

140

141

Összesen:

196

186

205

213

227

257

260

Közfogalalkoztatottak időszaki átlaglétszám

59

162

385

III-VII.hó: 380 fő    XI-XII.hó: 209

283

238

150

 Személyi jellegű ráfordítások (millió forintban):

Határozatlan idejű munkavállaló

602,561

611,783

728,381

834,614

880,691

1 030,724

1 131,286

Közfoglalkoztatott

42,594

184,923

366,565

262,932

286,952

242,463

159,115

Összesen:

645,155

796,706

1 094,946

1 097,546

1 167,643

1 273,187

1 290,401

Frissítve 2017. 05. 31.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Törvény szerinti adatok közzététele: