Gróf Merán Fülöp - Vadászati és erdészeti múzeum Új Kajakház Ökoturisztikai Központ, Tata Hazai Vadász Filmtár Az év fája 2014 Földművelésügyi Minisztérium Muzsikál az erdő

Vértesi Erdő Zrt.

Tisztelt Hölgyem, Uram!

A Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. valamennyi munkatársa nevében köszöntöm Önt!

Örömömre szolgál, hogy ellátogatott honlapunkra, és remélem, hogy e néhány oldal segítségével átfogó képet nyújthatunk munkánkról, sikerül bemutatni termékeinket, szolgáltatásainkat.

Engedje meg, hogy az erdész hitvallásról Áprily Lajos csodálatos sorait idézzem:

"Engem az erdő véd s szeret,
utaimon erdők kísértek:
bükkök, gyertyánok, égerek,
tölgyek. Fenyők is. Égig értek.

S ha majd mélyebbre költözöm,
érzéstelen rommá omoltan,
egy hang közelről súgja még:
Én is az erdő fája voltam."

(Áprily L.: Szeret az erdő)

Cégünk a Vértes hegység, a Gerecse, a Császári-dombság és a Bakonyalja tájegységeken belül közel 45 000 ha állami tulajdonú erdőterület kezelője. Fő tevékenységeink az erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás, fafeldolgozás és a faszéntermelés.

Gazdálkodásunkat szigorúan szabályozott szakmai, jogi, és közgazdasági feltételek mellett, állami erdőtervek és vadgazdálkodási tervek alapján, erdészeti-, vadászati-, és természetvédelmi szakhatóságok jóváhagyásával és felügyeletével végezzük.

Az erdővel szemben támasztott társadalmi igények köre fokozatosan bővül. Biztosítanunk kell a fát, mint megújuló nyersanyagot, valamint sok vidéki család számára a megélhetést. Egyre több figyelmet kell fordítanunk a környezetünkben végbemenő természeti változásokra és mindenkire akik pihenés vagy tanulás céljából keresik fel erdeinket.

A ránk bízott óriási értéket, bonyolult életközösséget az erdőt, a jövő nemzedékeinek csak úgy tarthatjuk fenn, ha alaposan átgondolt, biztos szakmai alapokon nyugvó gazdálkodást folytatunk.

Történelmi léptékkel mérve szemvillanásnyi, csupán néhány röpke évezreden át napjainkig tartó időszak alatt a civilizáció oltárán az erdő hozta a legnagyobb áldozatot. Azonban az erdészek tudják, hogy az erdő örök, mivel a természetnek megvan az eszköztára ahhoz, hogy minden faj populációját az egész számára optimális keretek között tartsa.

Erre utal az alábbi versidézet is M. Lenau német költő tollából:

"S míg szól a fák finom zenéje,
egy halk sugallat hinni késztet
Hogy minden múlás és enyészet,
a lét boldog titkos cseréje."

Mindezekből, következően nem lehet más törekvésünk, hogy munkánk során a velünk szemben támasztott igényeknek a lehető legjobban megfeleljünk.

Erdészüdvözlettel:
Kocsis Mihály
vezérigazgató