Vértesi Erdő Zrt.

A Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. elkötelezi magát a környezet- és természetvédelem szakmai, jogi és racionális társadalmi követelményeinek betartására.

Ennek megfelelően a társaság:

  • elfogadja, hogy a környezeti elemek és a természeti értékek védelme a társaság dolgozóinak, valamint a társasággal egyéb kapcsolatban állóknak közös feladata és felelőssége;
  • figyelemmel kíséri a vonatkozó jogszabályok változásait és eleget tesz a mindenkori jogszabályi kötelezettségeinek;
  • az általa kezelt területen jogszabályellenes magatartásból eredő károkozásokat az illetékes, illetve érintett szervezetekkel és lakossággal szorosan együttműködve hárítja el;
  • az általa kezelt területen fellelhető természeti értékek megismerésére, kutatására és védelmére irányuló kezdeményezéseket támogatólag fogadja;
  • a gazdálkodási tevékenysége során a fenntarthatóság elve szerint működik;
  • a jelen lévő, szabályos működésből eredő környezetterhelések mérséklésére az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazását célozza meg;
  • a környezeti nevelés előmozdítása érdekében szerepet vállal az ökoturisztika területén, továbbá felkérés esetén ismeretterjesztő előadásokkal, bemutatókkal áll az érdeklődők rendelkezésére;
  • munkatársai környezettudatosságát és ezirányú felkészültségét szakmai képzéseken, konzultációkon való részvételük biztosításával segíti elő.