Szervezeti egységek

Síkvidéki Erdészeti Igazgatóság

  • Cím: 2870 Kisbér, Szabadság park 1.
  • Tel: +36 34 353-703
  • Fax: +36 34 552-133
  • E-mail:

Erdészeti Igazgató:

  • Laki Balázs
  • Mobil: +36 30 821 1752

A Síkvidéki Erdészeti Igazgatóság két, jellegében elkülönülő földrajzi nagytájban gazdálkodik. Ezek a Kisalföld, ezen belül a Kisalföldi Homok, és a Dunántúli-középhegység Északi Pannonhát részén. Az erdészet által kezelt terület nagysága 7 440 ha, amely döntően gazdálkodási rendeltetésű.

A természetes faállománytípusok közül uralkodóak a cseresek. Ezek az állományok a kedvező termőhelyi adottságoknak köszönhetően átlagon felüli növekedést mutatnak. A közepes fatermőképességű területeken főleg erdeifenyvesek, akácosok, gyertyános-tölgyesek, míg a gyengébb termőhelyeken feketefenyvesek találhatók. Az erdészet kezelésébe tartoznak a bábolnai erdőterületek, ahol zömében nemesnyaras és akácos kultúrerdők találhatók.

Az évente kitermelt nettó fatérfogat 16-20 ezer m3. A választékok 1/3-a rönk, valamint a bányászati alapanyagok előállításához szükséges fagyártmányfa. Legnagyobb mennyiséget a sarangolt választékok képezik. Az éves termelésünk rostfából 3 000-5 000 m3, tűzifából 7 000-8 000 m3.

Az erdőfelújításoknál, ahol a termőhelyi- és állomány viszonyok lehetővé teszik, fokozatos felújítóvágást alkalmazunk. A tölgyesek részarányának növelése érdekében, a jobb vízgazdálkodású termőhelyeken tölgyes szerkezetátalakításokat végzünk. A nemesnyárasok, erdei- és feketefenyvesek, valamint akácosok felújítása mesterséges úton történik.

Az erdészet területén országos védelem alatt álló területek nincsenek. Helyileg védett terület Rédén és Bakonyszombathelyen található. A rédei Kistilos állományt 200 éves fák alkotják. Ez a terület őrzi leghívebben az Eszterházy-kastélypark emlékét, ami szervesen kapcsolódott a környező erdőkhöz. A bakonyszombathelyi erdőkben rendszeresen fészkel a fekete gólya. Ezekben az erdőrészletekben található óriási famatuzsálemek biztosítanak remek fészkelőhelyet e ritka madarunknak.

Vadgazdálkodás

Cégünk 2007-2017 üzemtervezési ciklus kezdetén, a környékbeli földtulajdonosok támogatásával, a nagybéri és a feketevízi erdőtömböt magába foglaló, mintegy négyezer hektáros vadászterületet alakított ki Kisbértől délre, amelyet azóta a Kisbéri Erdészet kezel.

A vadászterületen a mezőgazdasági területek és az erdők aránya kiegyenlített, a muflon kivételével valamennyi nagyvadfaj számára megfelelő, változatos az élőhely. A saját kezelésbe vont területek közül itt él a legnagyobb számú és legjobb minőségű dámállomány, melynek éves terítéke meghaladja a nyolcvanat (ebből 20-25 bika). A szabad területen rendezett terelővadászatok napi terítéke húsz vad, többségében vaddisznó.