Szervezeti egységek

Oroszlányi erdészet

  • Cím: 2840 Oroszlány külterület, Mindszenti út.
  • Tel: +36 34 704 005
  • Fax: +36 34 704 010
  • E-mail:

Erdészeti Igazgató:

  • Szőlősi Attila
  • Mobil: +36 30 400 9130

Az Oroszlányi Erdészet a Vértes hegység északi részén, Vértessomló, Várgesztes, Oroszlány, Bokod és Kecskéd községhatárokhoz tartozó erdőterületen gazdálkodik, 7 442 ha-on.

Erdészetünk 40 %-án jó fatermő képességű állományok találhatók. Az uralkodó növénytársulás a cseres-tölgyes, amely a terület 59 %-át foglalja el. A bükkösök területaránya 14 %, a gyertyános-tölgyeseké 3 %. Ezek az állományok többnyire extrazonálisan, az északi oldalakon, vagy a völgyekben jelennek meg. Az erdőterület fafajonkénti megoszlása a következő: cser 39 %, tölgy 9 %, bükk 10 %, akác 3 %, gyertyán 14 %, egyéb keménylombos 14 %, lágylombos 5 %, fenyők 6 %.

A korcsoportok alakulása községenként más-más torzulást mutat. Az első világháború utáni nagyarányú fakitermelések nyoma elsősorban Vértessomló községben mutatkozik meg, ahol a 81-90 éves kimagasló korosztályt főleg sarjeredetű cseres-tölgyesek alkotják. Bokod, Várgesztes és Oroszlány községekben jellemző 21-40 éves korcsoportok kiugró területe a térségben az 1950-es évektől kezdődő és fokozatosan bővülő bányászattal hozható összefüggésbe.

Erdőgazdálkodás

Az évente kitermelt fatérfogat jelenleg 17-22 ezer nettó m3. A cseres-tölgyesek, bükkösök felújítása természetes úton történik. A bükkösök esetében előtérbe helyeztük a szálalóvágás alkalmazását, ahol lehet, ezzel a módszerrel újítjuk fel állományainkat. A tölgyesek területarányának növelése érdekében, a kedvezőbb adottságú termőhelyeken szerkezetátalakításokat végzünk, mesterséges úton, többnyire makkvetéssel.

Vadgazdálkodás

Erdészetünk kezelésébe tartozó vadászterület a csákvári és tatabányai területrészekhez kapcsolódva, Tatabányától 20 km-re, a Vértes hegység északi részén fekszik. A 87%-ban erdősült területen évente 100 szarvas, ebből 30 bika, 50 őz, ebből 15 bak, 25 muflon, ebből 8 kos, 100 vaddisznó, ebből 15 kan kerül terítékre. A gímszarvas és muflonállomány minőségi besorolását tekintve közepes, a bikák golyóérettségi kora 11, míg a kosoké 7 év, a vaddisznóállomány minőségét és mennyiségét tekintve jónak mondható.

A Vértes eredeti száraz természeti körülményeihez képest e terület csapadékosabb, amely több vízfelület illetve vízfolyás kialakulását tette lehetővé. Az ide érkező vendégeinknek a pusztavámi vadászházunkban, vagy Várgesztesen, magánházaknál tudunk szállást és étkezési lehetőséget biztosítani.